Vrouwen in de gemeenteraad: Mary-Ann Schreurs, fractievoorzitter D66 Eindhoven

Op 21 maart is het zover: met de gemeenteraadsverkiezingen krijgt Nederland opnieuw de kans het teleurstellende percentage vrouwen in gemeenteraden op te krikken. Opnieuw, inderdaad, want inmiddels kunnen vrouwen zich al meer dan honderd jaar verkiesbaar stellen; sinds 1917 geldt voor vrouwen het passief kiesrecht. Dat het percentage vrouwen in gemeenteraden nu een magere 28 procent bedraagt, is dan ook onverteerbaar. In de aanloop naar de verkiezingen wil OPZIJ daarom graag aandacht besteden aan de vrouwen die zich deze keer verkiesbaar stellen. We vroegen vrouwelijke lijsttrekkers door het hele land de stand van zaken in hun gemeente op te maken en gingen na welke verbeteringen volgens hen noodzakelijk zijn. 

 Vrouwelijke fractievoorzitters beantwoorden onze vragen. Aan het woord: Mary-Ann Schreurs, fractievoorzitter D66 Eindhoven

Hoe vindt u dat uw huidige gemeenteraad het doet voor vrouwen?

Schreurs ”De raad in Eindhoven doet het slecht: 20% van de raad is vrouw, dat is wat betreft de vertegenwoordiging een tegenvaller. Ik heb persoonlijk niet het idee dat de raad dan wel de gemeente zich hard inzetten om vrouwen aan te trekken. Vrouwen moeten natuurlijk niet voorgetrokken worden. Maar ik vind het toch ook jammer dat er weinig wordt gedaan, omdat ik denk dat het goed is om vrouwen aan te moedigen. We zijn nog niet zo ver in de cultuuromslag waarin de man-vrouwverdeling realistischer is. Vrouwen voelen om verschillende redenen nog drempels en dan mag dat zetje er best zijn.”

Welk punten in het huidige verkiezingsprogramma van uw partij zijn
specifiek in het belang van vrouwen?

Schreurs “D66 kijkt naar brede emancipatie, dus ook voor vrouwen maar niet alléén voor vrouwen. Je zal weinig punten vinden die specifiek op vrouwenemancipatie gericht zijn. D66 wil zich namelijk inzetten om voor iedereen dezelfde kansen te creëren. Dat zal je door het hele programma zien terugkomen.”
Aan welke kwesties rondom de positie van vrouwen zou uw gemeente
specifiek aandacht moeten besteden?

Schreurs “De gemeente zou nog wat extra aandacht kunnen besteden aan coaching. Bijvoorbeeld door middel van een mentorenprogramma. Ik denk dat het vrouwen zou stimuleren en dat het hun meer vertrouwen zou geven dat zij de raad in kunnen en veel kunnen bereiken. De landelijke politiek kan ook veel doen, bijvoorbeeld door vaders meer ouderschapsverlof te geven, zodat ook in het gezin de rollen beter verdeeld zijn.”


Hoe zet uw partij zich in voor de afspiegeling van diversiteit in uw
gemeente?

Schreurs “Ten opzichte van veel andere Eindhovense partijen heeft D66 een prima verdeling wat betreft diversiteit. Het kan natuurlijk nog beter, maar D66 zet echte stappen om dit te veranderen. Kandidaat-raadslid Jorien Migchielsen heeft actief vrouwen benaderd om zich verkiesbaar te stellen. Mede dankzij haar is de helft van de top 10 nu een vrouw, dus complimenten voor haar. Uiteraard wordt dit gedachtegoed breed gedragen. Ik denk dat de voornaamste maatregel die D66 toepast, het kijken naar iemands kennis, ervaring, achtergrond en vaardigheden is. Als je die lijn volgt, komt automatisch een hele mooie afspiegeling tot stand.”
Ervaart u binnen de lokale politiek nadelen of juist voordelen van het
feit dat u een vrouw bent?

Schreurs “Lokaal heb ik dit (nog) niet ervaren. Misschien heb ik daarvoor nog te weinig ervaring gehad met de lokale politiek. In ieder geval ervaar ik dat binnen mijn eigen partij absoluut niet. Binnen de raad weet ik dat menig man zichzelf nog weleens graag wil horen. Maar ik heb het nog nooit meegemaakt dat een vrouw echt nadelig wordt behandeld. Of ik dat zal ervaren als ik zelf in de raad, zie ik dan wel. Het idee dat het zou kunnen gebeuren schrikt me niet af. Het motiveert me juist om te laten zien wat ik in mijn mars heb.”