Vrouwen in de gemeenteraad: Renate Masselink, lijsttrekker VVD Westerveld

Op 21 maart is het zover: met de gemeenteraadsverkiezingen krijgt Nederland opnieuw de kans het teleurstellende percentage vrouwen in gemeenteraden op te krikken. Opnieuw, inderdaad, want inmiddels kunnen vrouwen zich al meer dan honderd jaar verkiesbaar stellen; sinds 1917 geldt voor vrouwen het passief kiesrecht. Dat het percentage vrouwen in gemeenteraden nu een magere 28 procent bedraagt, is dan ook onverteerbaar. In de aanloop naar de verkiezingen wil OPZIJ daarom graag aandacht besteden aan de vrouwen die zich deze keer verkiesbaar stellen. We vroegen vrouwelijke lijsttrekkers door het hele land de stand van zaken in hun gemeente op te maken en gingen na welke verbeteringen volgens hen noodzakelijk zijn. 

 Vrouwelijke fractievoorzitters beantwoorden onze vragen. Aan het woord: Renate Masselink, lijsttrekker VVD Westerveld

Hoe vindt u dat uw huidige gemeenteraad het doet voor vrouwen?

Masselink “De raad maakt m.i. geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, zoals het hoort.”

Welk punten in het huidige verkiezingsprogramma van uw partij zijn
specifiek in het belang van vrouwen?

Masselink “Wij hebben geen specifieke geslachtsgerelateerde issues. Ik bemerk als vrouw zelf helemaal niets van achterstand (of voorsprong) en voel dan ook niet de behoefte om hier hard aan te trekken. “

Aan welke kwesties rondom de positie van vrouwen zou uw gemeente
specifiek aandacht moeten besteden?

Masselink “Ik vind het niet nodig om specifiek aandacht te besteden aan man of vrouw. Wel aan individuele zaken, maar dat is niet geslachtsafhankelijk.”

Hoe zet uw partij zich in voor de afspiegeling van diversiteit in uw
gemeente?

Masselink “Wij zorgen altijd voor een lijst die toeziet op variatie in geslacht, in woonplaats, in achtergrond, etc. Maar bovenal moet de kwaliteit goed zijn. N.B. in onze top 4 staan drie dames!”

Ervaart u binnen de lokale politiek nadelen of juist voordelen van het
feit dat u een vrouw bent?

Masselink “Geen van beide. Het zal soms voordelen hebben en soms nadelen, maar ik kan me er goed mee redden.”