Vrouwen in de gemeenteraad: Martine van Schaik, lijsttrekker Partij voor de Dieren in Leiden

Op 21 maart is het zover: met de gemeenteraadsverkiezingen krijgt Nederland opnieuw de kans het teleurstellende percentage vrouwen in gemeenteraden op te krikken. Opnieuw, inderdaad, want inmiddels kunnen vrouwen zich al meer dan honderd jaar verkiesbaar stellen; sinds 1917 geldt voor vrouwen het passief kiesrecht. Dat het percentage vrouwen in gemeenteraden nu een magere 28 procent bedraagt, is dan ook onverteerbaar. In de aanloop naar de verkiezingen wil OPZIJ daarom graag aandacht besteden aan de vrouwen die zich deze keer verkiesbaar stellen. We vroegen vrouwelijke lijsttrekkers door het hele land de stand van zaken in hun gemeente op te maken en gingen na welke verbeteringen volgens hen noodzakelijk zijn. 

 Vrouwelijke fractievoorzitters beantwoorden onze vragen. Aan het woord: Martine van Schaik, lijsttrekker Partij voor de Dieren Leiden

‘Ik ga graag in op de vragen die u stelt. Een korte opmerking vooraf: ik ben op het moment (nog) geen raadslid, maar alleen duo-raadslid. Dat betekent dat ik geen raadslid ben, maar de Partij voor de Dieren vertegenwoordig in een raadscommissie. Dat doe ik nu een kleine 4 jaar. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond ik op plek 2. Nu op plek 1. En ik ben blij dat mijn partij, de Partij voor de Dieren, de enige partij is waarbij de man-vrouw verhouding van kandidaten op de lijst okee is (55% vrouw).

Welk punten in het huidige verkiezingsprogramma van uw partij zijn specifiek in het belang van vrouwen?
Van Schaik “De Partij voor de Dieren is een echte emancipatiepartij. Wij komen op voor degenen die hun stem niet of moeilijk kunnen laten horen. Dat geldt voor vrouwen, etnische minderheden, mensen uit LHBTI+-gemeenschap, maar ook zeker voor andere levende wezens zoals de dieren.”

Een paar quotes uit onder verkiezingsprogramma:
“Als emancipatiebeweging voelt de Partij voor de Dieren zich zeer verwant met de strijd van andere emancipatiebewegingen. Martin Luther King en zijn familie streden niet alleen tegen racisme, maar ook tegen de uitbuiting van dieren. Begin vorige eeuw streden veel su ragettes niet alleen voor vrouwenrechten, maar ook voor dierenrechten. En Gandhi streed eveneens voor mensen- en dierenrechten. Het met respect omgaan met anderen strekt zich uit tot voorbij de menselijke soort. Ook het recht op privacy is nauw verweven met de strijd voor emancipatie. Het gaat om het recht jezelf te zijn, zonder inmenging van anderen”

“Gelijke kansen voor iedereen
Discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling – zoals op basis van gezondheid of een beperking, op basis van geslacht, etniciteit, seksualiteit of seksuele identiteit (LHBTI+, waaronder lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender personen en intersekse personen) – zorg te dragen voor emancipatie en gelijke behandeling.
• De gemeente voert een krachtig emancipatiebeleid en investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, bij sportverenigingen, zorginstellingen en in multiculturele en religieuze kringen.
• Het ambtenarenapparaat vormt een evenwichtige afspiegeling van de samenleving.”

Aan welke kwesties rondom de positie van vrouwen zou uw gemeente specifiek aandacht moeten besteden?
Van Schaik “Binnen de gemeentelijke organisatie: ik zou heel graag eens een loonkloof-analyse laten maken om te kijken hoe het verschil in salaris is tussen mannelijke en vrouwelijke ambtenaren. Wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek; de huidige Leidse raad bestaat maar uit 36% vrouwen en heeft geen enkele vrouwelijke lijsttrekker. Het college van B&W bestaat uit 2 vrouwelijke wethouders en 3 mannelijke, en de burgemeester is ook een man.
– toegankelijkheid van regelingen en ondersteuning voor vrouwen: is er een verschil in het bereik van gemeentelijke regelingen tussen mannen en vrouwen? Ik weet het antwoord op het moment niet.

Hoe zet uw partij zich in voor de afspiegeling van diversiteit in uw gemeente?
Zie vraag 1.