Vrouwen in de gemeenteraad: Willemien Treurniet, lijsttrekker ChristenUnie Middelburg

Op 21 maart is het zover: met de gemeenteraadsverkiezingen krijgt Nederland opnieuw de kans het teleurstellende percentage vrouwen in gemeenteraden op te krikken. Opnieuw, inderdaad, want inmiddels kunnen vrouwen zich al meer dan honderd jaar verkiesbaar stellen; sinds 1917 geldt voor vrouwen het passief kiesrecht. Dat het percentage vrouwen in gemeenteraden nu een magere 28 procent bedraagt, is dan ook onverteerbaar. In de aanloop naar de verkiezingen wil OPZIJ daarom graag aandacht besteden aan de vrouwen die zich deze keer verkiesbaar stellen. We vroegen vrouwelijke lijsttrekkers door het hele land de stand van zaken in hun gemeente op te maken en gingen na welke verbeteringen volgens hen noodzakelijk zijn. 

 Vrouwelijke fractievoorzitters beantwoorden onze vragen. Aan het woord: Willemien Treurniet, lijsttrekker ChristenUnie Middelburg

Hoe vindt u dat uw huidige gemeenteraad het doet voor vrouwen?
Treurniet “Ik vind dit een bijzondere vraag ‘hoe doet een gemeenteraad het voor
vrouwen’. De gemeenteraad doet het met mannen en vrouwen, en vrouwen zijn
daarbij onmisbaar. Maar mannen natuurlijk ook.”

Welk punten in het huidige verkiezingsprogramma van uw partij zijn specifiek
in het belang van vrouwen?
Treurniet “De ChristenUnie is ervan overtuigd dat iedereen waardevol is en dat
iedereen meetelt.”

Aan welke kwesties rondom de positie van vrouwen zou uw gemeente specifiek
aandacht moeten besteden?

Hoe zet uw partij zich in voor de afspiegeling van diversiteit in uw
gemeente?

Ervaart u binnen de lokale politiek nadelen of juist voordelen van het feit
dat u een vrouw bent?
Treurniet “Tsja, lastig. Het is vaak wel een ‘’haantjeswereld’. Als enige
vrouw in een vergadering met mannen is het niet altijd makkelijk. Als een
vrouw iets zegt, wordt het vaak genegeerd en even later komt een man met
precies dezelfde opmerking. Verder vinden sommige mannen het toch altijd
nodig om bepaalde opmerkingen te maken. Soms is het natuurlijk ook juist
handig.”