Het lijkt vaak anders maar we zijn beslist en overtuigend vóór de opvang van vluchtelingen

Vandaag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek het rapport Meningen over vluchtelingen. Het is de uitkomst van een in 2017 gehouden onderzoek onder Nederlanders van 18 jaar en ouder.

De media volgend zou je je zomaar het idee kunnen hebben dat we in ons land niet op ze zitten te wachten: vluchtelingen. In werkelijkheid is maar liefst 92 procent helemaal niet tegen: 77 procent is voor de opvang van vluchtelingen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht, 8 procent is tegen en 15 procent staat hier neutraal tegenover.

Tegelijk zijn we op onze hoede: een op de vijf ziet vluchtelingen ook als een bedreiging van veiligheid. Maar meer dan de helft van ons ook weer niet.

Als het gaat om aanpassen aan de Nederlandse cultuur is er sprake van nog grotere verdeeldheid: 31 procent is van mening dat vluchtelingen de cultuur verrijken, 36 procent denkt juist van niet. Daarnaast vindt 31 procent dat vluchtelingen in Nederland hun eigen cultuur mogen behouden. Hier is 33 procent het niet mee eens.

Het is jammer dat de cijfers ook bevestigen dat Nederlanders met een lagere opleiding eerder hun bedenkingen hebben, op alle fronten. De Overheid zou een betere voorlichting kunnen geven.

Eensgezinder, door alle opleidingsniveaus, zijn we als het gaat om economische vluchtelingen. Als die van buiten de Europese Unie komen, dan is 76 procent tegen. We zijn iets maar niet veel milder als het om arbeidsmigranten uit een land van de Europese Unie gaat. U kunt het hele rapport hier lezen.