Een rolmodel voor iedereen, óók bèta

Veel meisjes en vrouwen in Nederland hebben een verkeerd beeld van het studeren en werken in de bètawetenschappen. Daardoor blijft veel talent onbenut. Gelukkig houden verschillende organisaties zich hiermee bezig.

Volgens Cara Antoine, directeur Marketing & Operations bij Microsoft Nederland, is het belangrijk om meisjes en vrouwen meer te betrekken bij STEM-sectoren: Science, Technology, Engineering en Mathematics. “Het is een alarmerende ontwikkeling dat de technologiesector op dit moment wordt gedomineerd door mannen en hun visie op producten en innovatie” aldus Antoine. “Als maatschappij moeten we een omgeving creëren waarin meisjes en vrouwen praktische vaardigheden en ervaring op kunnen doen over hoe STEM-onderwerpen helpen om belangrijke problemen op te lossen.”


Cara Antoine, afbeelding: Microsoft

Internationaal loopt Nederland ver achter wat betreft vrouwen in bèta. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat in 2015 in Nederland slechts 6% van de ICT-studenten vrouwelijk was, tegenover een gemiddelde van 17% in Europa. Van de Nederlandse ICT-specialisten waren er in datzelfde jaar wat meer vrouwelijk, 13%, maar ook daar loopt Nederland achter op het gemiddelde van 16%. Ook uit cijfers van OESO uit 2016 blijkt de achterstand: Nederlandse meisjes en jongens kiezen minder dan gemiddeld in Europa voor bèta/techniek en leerlingen met bètatalent kiezen niet voor de (school)loopbaan die daar het beste bij aansluit. Talent is er zeker, zo blijkt ook uit de cijfers: Nederlandse jongens en meisjes hebben meer dan gemiddeld in Europa talent voor bèta/techniek. De prestaties van jongens en meisjes zijn hierbij over het algemeen gelijk.

“Bij elk keuzemoment verliezen we vrouwelijk talent”

Terwijl de prestaties van jongens en meisjes gelijk zijn, zijn er toch meer mannen dan vrouwen die kiezen voor een studie en carrière in STEM-sectoren. Het VHTO, landelijk expertisebureau voor meisjes en vrouwen in bèta en techniek, onderzoekt de participatie van meisjes en vrouwen in bètawetenschap, techniek en ICT in Nederland en voert activiteiten uit om die participatie te vergroten. “Bij elk keuzemoment verliezen we vrouwelijk talent”, vertelt directeur Cocky Booij. Keuzemomenten zijn bijvoorbeeld het kiezen van een vakkenpakket op de middelbare school en later de keuze voor een vervolgopleiding. Verschillende dingen spelen hierbij een rol, zoals gender-stereotiepe invloeden vanuit de omgeving, een beperkt beeld van opleidingen en beroepen in bèta, weinig zelfvertrouwen en een gebrek aan rolmodellen.

Het verschil dat rolmodellen kunnen maken is groot, zo blijkt ook uit cijfers van Microsoft die vandaag zijn gepubliceerd. Van de meisjes met een STEM-rolmodel, heeft 53% interesse in STEM, waar dat bij de meisjes zonder STEM-rolmodel slechts 5% is. Ook kunnen de meisjes met rolmodel zich vaker voorstellen dat ze in STEM-sectoren zullen werken, 66% tegenover 23% van de meisjes zonder rolmodel. Ook wie het rolmodel is maakt uit: de belangrijkste rolmodellen zijn docenten, vooraanstaande bètaorganisaties en vrouwen die werkzaam zijn in een STEM-functie.

“Het is voor zowel vrouwen als de Nederlandse economie van groot belang dat zij zich blijven ontwikkelen in STEM-vaardigheden”

Ook blijkt uit het onderzoek dat creativiteit sterk samenhangt met de interesse van Nederlandse meisjes en vrouwen in STEM-onderwerpen. 67% van de meisjes en vrouwen met een sterke interesse in STEM zijn zeer tot extreem creatief. Waar in andere vakgebieden 36 procent van de vrouwen zichzelf als zeer tot extreem creatief beschouwt, is dat bij vrouwen in STEM-beroepen maar liefst 54 procent. Om meer meisjes voor STEM te enthousiasmeren, is het belangrijk om ze te laten zien dat creativiteit een belangrijk onderdeel is van studies en beroepen in STEM.

Hoewel het aantal vacatures binnen STEM de afgelopen jaren is afgenomen met 35 procent, blijft de vraag naar STEM-werkzoekenden hoog, zo blijkt uit cijfers van Indeed. Een divers team is belangrijk voor organisaties, vertelt Antoine: “Veel bedrijven staan op dit moment aan het begin van een digitale transformatie. Zo’n transformatie kan alleen goed verlopen als er voldoende STEM-talent beschikbaar is én als diversiteit binnen de organisatie wordt gewaarborgd. Het is voor zowel vrouwen als de Nederlandse economie van groot belang dat zij zich blijven ontwikkelen in STEM-vaardigheden.”

Microsoft en VHTO houden zich actief bezig met het enthousiasmeren van meisjes en vrouwen voor de bètawetenschappen. Samen starten zij vanaf april 2018 met workshops voor meisjes van 12 tot 16 jaar, waarbij ze verschillende bèta- en techniekbanen kunnen verkennen. Daarnaast is Microsoft dinsdag begonnen met de pilot van de Microsoft Azure Academy, een opleiding voor vrouwen om Data Scientist te worden. Samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en TechniekTalent.nu organiseert VHTO Girlsday. Op Girlsday krijgen 11.000 meisjes van 10 tot 15 jaar de kans om de technologie te leren kennen bij 350 bèta-, technische en ICT-bedrijven. Door een dagje mee te lopen ervaren ze dat ze van harte welkom zijn bij deze bedrijven, vergroten ze hun kennis en krijgen ze inzicht in de veelheid van mogelijkheden binnen de wereld van bèta. Girlsday 2018 begint volgende week op 12 april.