Goed nieuws! Condoom steeds populairder in India

In India maken seksueel actieve, ongetrouwde vrouwen tussen de 15 en 49 jaar vandaag de dag maar liefst zes keer zo vaak gebruik van een condoom als tien jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van de National Family Health Service naar gebruik van anticonceptie, dat is uitgevoerd door het Indiase Ministerie van Volksgezondheid.

Van de getrouwde vrouwen tussen de 15 en 49 jaar oud maakt ruim de helft (54%) gebruik van anticonceptiemiddelen en -methodes. Bij ongetrouwde, seksueel actieve vrouwen ligt dat getal met 34% wat lager. Het onderzoek maakt onderscheid tussen twee vormen van anticonceptie, zogenaamde moderne anticonceptie zoals pillen, spiraaltjes en sterilisatie, en traditionele anticonceptie zoals ‘voor het zingen de kerk uit’ en gemeenschap buiten de ‘vruchtbare dagen’ van de menstruatiecyclus.

Waar in Nederland al jaren slechts 3% van de vrouwen kiest voor vrouwelijke sterilisatie, is het in India de meest populaire anticonceptiemethode. Deze methode wordt door maar liefst 36% van de getrouwde en 19% van de seksueel actieve ongetrouwde Indiase vrouwen in de leeftijdsgroep 15-49 gebruikt. Mannelijke sterilisatie valt hierbij in het niet, slechts 0,3% van de getrouwde vrouwen geeft aan dat mannelijke sterilisatie de gebruikte anticonceptiemethode is.

De visie op anticonceptie is nog niet waar hij moet zijn. Uit de 8 mannen vinden er maar liefst 3 dat anticonceptie de taak is van de vrouw en één op de vijf mannen denkt dat vrouwen die anticonceptie gebruiken eerder promiscious zullen worden, oftewel een grotere kans hebben ‘losbandig gedrag’ te zullen vertonen. Ook hangt het anticonceptiegebruik sterk af van de welvaart van de vrouwen. Van de armste vrouwen gebruikt 36% in de leeftijdsgroep 15-49 anticonceptie, tegenover 53% van de rijkste vrouwen. Ook wat betreft religie zijn grote verschillen te vinden: in dezelfde leeftijdsgroep gebruikt 65% van de sikh vrouwen en (neo-)boeddhistische vrouwen moderne anticonceptie, van de islamitische vrouwen slechts 38%. Ook verschilt het gebruik van anticonceptie sterk per regio, met percentages tussen de 24% en 76%.

Hoe meer kinderen, hoe hoger het gebruik van anticonceptie. Van de vrouwen in de leeftijdsgroep zonder kinderen gebruikt 8% anticonceptie, van de vrouwen met één kind is dit 36% en bij vrouwen met drie kinderen stijgt dit getal zelfs naar 68%. Veel vrouwen geven aan behoefte te hebben aan gezinsplanning, namelijk 55% van de getrouwde vrouwen tussen de 15 en 49.

Hoewel het onderzoek laat zien dat het gebruik van anticonceptie in India toeneemt, valt er nog genoeg winst te behalen in het land, waar seksueel misbruik een groot probleem is. Lees hier meer over het onderzoek.

%d bloggers liken dit: