Een andere kijk op beloningsverschillen. Maar niet geruststellender.

4 april j.l. was de deadline in het Verenigd Koninkrijk waar bedrijven met meer dan 250 werknemers sinds vorig jaar verplicht zijn te informeren over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. De wet werd in 2017 aangenomen, de informatie over 2017 werd door meer dan 10.000 bedrijven verstrekt. Zo’n wet zo Nederland ook sieren, wie neemt het initiatief?

Dat er sprake is van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen staat vast. Maar uit de in de VK verkregen informatie blijkt dat we er niet zomaar zijn als we vrouwen en mannen voor hetzelfde werk dezelfde beloning krijgen. Het zou helpen maar het lost een groot deel van het probleem niet op. Het probleem is dat de best betalende banen nog altijd in overwegende mate naar mannen gaan, er is dan helemaal geen sprake van vrouwen in dezelfde positie die zouden kunnen opteren voor een gelijke beloning. De cijfers in de VK zijn ontluisterend. In de financiële wereld zijn de topbanen voor rond de 80 procent vergeven aan mannen. Maar zelfs de uitgever van bladen als Vogue, Vanity Fair en Glamour (Condé Nast) – bladen die een overwegend vrouwelijke doelgroep hebben – geeft het merendeel van de topposities aan mannen, resulterend in een verschil in gemiddelde beloning tussen vrouwen en mannen van maar liefst 36,9 procent. Zelfs nog boven het landelijk gemiddelde.

Intussen barst het van de ‘goede’ voornemens. Zo schrijft topbank Goldman Sachs dat het de bedoeling is vrouwen in 2023 30 procent van de betere functies bekleden, startend vanaf ‘vice president‘. Zo’n titel klinkt indrukwekkend maar een beetje internationale bank heeft vele tientallen vice presidents. En die vormen dan nog altijd niet de top. De top, dat zijn de executive officers. Bij Goldman Sachs zijn er daarvan 11, waaronder 2 vrouwen.