Steeds meer meisjes kiezen voor techniek

Vandaag maakt het CBS een best spectaculaire stijging bekend van het aantal meisjes dat voor techniekonderwijs kiest.

In het schooljaar 2006/’07 koos 2 procent van de havo-meisjes en 6 procent van de vwo-meisjes voor Natuur en Techniek, waarbij wiskunde b, natuur- en scheikunde verplicht zijn. In 2017/’18 was dit toegenomen tot respectievelijk 10 procent en 28 procent. 

Dat beleid kan helpen blijkt wel uit de tussentijdse wijziging van de profielen. Want deze stijging werd ingezet in het schooljaar 2007/’08, toen de vernieuwde tweede fase werd ingevoerd. Hierdoor werd het eenvoudiger om de profielen Natuur en Techniek én Natuur en Gezondheid te combineren in een vakkenpakket. Vooral meisjes in het vwo kozen na de invoering van de vernieuwde tweede fase voor zo’n dubbelprofiel.

Uit de cijfers blijkt ook een nieuwe tweedeling: in het VMBO kiezen nog altijd weinig meisjes voor technische profielen. Hun percentage stijgt wel maar de stijging is veel minder groot dan bij HAVO en VWO.