In Memoriam: Boy Scouts. Maar een welkom voor Scouts, voor jongens én meisjes

Hoewel de moederorganisatie nog steeds Boy Scouts of America heet, heeft de organisatie besloten de naam van een afdeling te veranderen: van Boy Scouts in Scouts. En dat na 108 jaar.

Of de wijziging helemaal is ingegeven door emancipatorische overwegingen valt te betwijfelen, de Boy Scouts hebben last van krimpende belangstelling en dus is het nu Girls to the rescue. Maar niet te snel, er wordt begonnen met de jongste jeugd, die van 7 tot 10 jaar die vanaf nu Cub Scouts heten. In het PR-verhaal van de organisatie heet het nu dat de wijziging de uitkomst is van al jaren lopende verzoeken van families om  meisjes toe te laten. Dat kan best zo zijn maar wat ook zo is, is het dat in de jaren ’70 de organisatie zo’n vijf miljoen leden telde en dat het er tegenwoordig zo’n twee miljoen zijn, verdeeld over 100.000 afdelingen in de Verenigde Staten. Met de kennis van die getallen is het ook niet moeilijk om vast te stellen dat het met de belangstelling van de meisjes nogal los loopt: tot nu toe hebben er zich zo’n 3.000 aangemeld.

Formeel kun je tot en met je 17e lid blijven maar de categorie boven de 10 jaar blijft nog even gesloten voor de andere kunne. Maar, zo stelt de moederorganisatie, op termijn kunnen de meisje doorgroeien naar elk niveau.

Het lijkt erop dat het bestuur van Boy Scouts of America zelf nog een flinke groeiachterstand heeft, in denken en doen. Dat blijkt ook uit de rel die ontstond toen Donald Trump vorig jaar de National Scout Jamboree toesprak, een gezellig onderonsje van louter jongens en mannen, ruim 40.000 stuks. Die speech deed nogal wat stof opwaaien maar het bestuur van de Scouts weigerde zich ervan te distantiëren. Met flink wat opzeggingen als gevolg.