RIVM en NVWA stappen uit ‘tabakscommissies’. Waarom zaten ze er eigenlijk in?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) stappen per direct uit alle nationale tabakscommissies die adviezen geven over de meting van giftige stoffen in sigaretten.

Ze stellen dat de invloed van de tabakslobby – en dus de tabaksindustrie – in die commissies te groot is. De commissies houden zich ondermeer bezig met advisering over de meting van teer en nicotine in sigaretten. Er blijkt sprake van een bizarre dominantie in de commissies: behalve het RIVM en NVWA zaten er maar liefst acht afgevaardigden van de tabaksindustrie in.

Het kan toch geen geheim zijn dat roken een zware aanslag is op de gezondheid, zowel van de actieve als de passieve rokers. Waarom de regering – vertegenwoordigd door RIVM en NVWA – dan in een permanent overleg met de veroorzakers van al die gezondheidsschade verkeert is een raadsel. De RIVM en NVWA waken over de volksgezondheid en milieu, daar past het bestaan van een sigaret niet eens in.

Het lijkt ons dat de regering – die zichzelf alleen al belastingtechnisch  – die accijnzen tikken lekker aan – in een spagaat heeft gewurmd, gewoon de meetnormen zou moeten vaststellen en vervolgens de meting aan het RIVM opdraagt. Daar is helemaal geen overleg voor nodig. Gaat een fabrikant in de fout, dan gaan z’n sigaretten ogenblikkelijk uit de verkoop. We kunnen dat met verdachte eieren, we kunnen het met verdacht vlees, verdachte sigaretten zijn nog veel simpeler.

Er zijn mensen die roken, het is slecht voor ze, ze weten het maar vaak kunnen ze het toch niet laten. Roken is verslavend en het heeft er alle schijn van dat tabaksfabrikanten hun producten ook met dat oogmerk samenstellen. De regering zou een flinke slag kunnen slaan door alle stoffen, waarvan zelfs maar een vermoeden bestaat dat ze verslavend werken, gewoon te verbieden. Waarom zou je de tabakslobby om een mening daarover vragen?