Simone Brummelhuis brengt via TheNextWomen vrouwelijke ondernemers samen

Op maandag 28 mei vindt in de A’DAM toren TheNextWomen100 plaats, waar een lijst met honderd succesvolle vrouwelijke ondernemers bekend wordt gemaakt. Het is een evenement van TheNextWomen, een platform waar vrouwelijke ondernemers terecht kunnen voor advies, informatie, netwerkmogelijkheden en financiering. Opzij sprak oprichter Simone Brummelhuis over haar persoonlijke ervaringen, het samenbrengen van vrouwelijke ondernemers en TheNextWomen.

Tijdens haar carrière merkte Simone Brummelhuis op dat ze zich meer dan eens uitsluitend tussen mannen bevond. “Ik kom uit de advocatuur. Toen ik daar in de jaren negentig werkte, was er zeker sprake van een zeker conservatisme om vrouwen partners te maken,” vertel Brummelhuis. “Ik denk dat dat ook maar mondjesmaat veranderd wordt.” Ook toen ze in 2001 restaurantplatform IENS oprichtte met Iens Boswijk, stuitte ze op conservatisme in de culinaire en internetwereld. “We waren het eerste internetbedrijf en een van de eerste internetbedrijven van vrouwen dat verkocht is. Ik zag weinig vrouwen in mijn omgeving dat doen.”

“Er wordt bij vrouwen veel meer naar het verleden gekeken en bij mannen meer naar de toekomst”

Geen wonder: de ondernemerswereld was toen, en is nog steeds, veelal een mannenwereldje. “Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrouwen veel meer bias tegenkomen in hun carrière,” vertelt Brummelhuis. “Dat speelt ook in de ondernemerswereld. Als vrouwen bij investeerders komen, wordt hen andere vragen gesteld dan wanneer mannen dat doen. Ook wordt er bij vrouwen veel meer naar het verleden gekeken en bij mannen meer naar de toekomst. En dat allemaal onbewust hoor, vaak.”

Dat maakt het moeilijk een goed netwerk op te bouwen, vertelt Brummelhuis. “Mannen kennen nu eenmaal meer mannen en vrouwen kennen meer vrouwen, en slechts 4% van de investeerders is vrouw,” aldus Brummelhuis. “Je moet het netwerken voor vrouwelijke ondernemers meer faciliteren.” Dat besloot Brummelhuis te doen en al snel werd het idee geboren om een platform te maken om vrouwelijke ondernemers te informeren en zichtbaarder te maken. In 2009 begon ze TheNextWomen.

“De meeste vrouwen die een grote onderneming hebben zijn altijd de uitzondering. Nu zijn ze één keer niet de uitzondering”

“In het begin draaide TheNextWomen vooral om het informeren en adviseren van startende vrouwelijke ondernemers,” vertelt Brummelhuis. “Er zijn vragen die eigenlijk elke ondernemer wel een keer heeft. Iedereen is eigenlijk altijd op zoek naar financiën, een klant, een team, het volgende businessmodel of een strategie. TheNextWomen is begonnen om daar oplossingen voor te vinden en belangrijke informatie toegankelijker te maken.” Omdat ze zoveel online content maakten, groeide het platform snel. “Eigenlijk begonnen we al heel snel met het organiseren van allerlei evenementen, om vrouwelijke ondernemers met elkaar, financiën en investeerders te verbinden. Op een gegeven moment gaven jongere ondernemers aan te willen praten met ervaren vrouwelijke ondernemers.” TheNextWomen had inmiddels een groot netwerk, waar ook ervaren ondernemers en investeerders in zaten. “We zijn die groep in kaart gaan brengen en kwamen aanvankelijk met een top vijftig van ervaren vrouwelijke ondernemers.”

Inmiddels is de lijst, TheNextWomen100, twee keer zo lang en heeft hij nieuwe functies gekregen. “Wij hebben de lijst destijds opgericht als communitylijst voor de volgende generatie, om te adviseren en investeren. Maar inmiddels hebben we gemerkt dat op de lijst komen op zichzelf voor ondernemers een uitdaging is geworden. Dat is heel leuk, wij hadden er nooit zo over nagedacht. De eis dat je mee wilt doen aan de community geldt wel nog steeds.” Voor de bezoekers is het evenement een welkome afwisseling. “De meeste vrouwen die een grote onderneming hebben zijn altijd de uitzondering. Nu zijn ze één keer niet de uitzondering. Dat is ook wel eens leuk en ik denk dat je dan ook andere dingen bespreekt dan dat je met mannen doet.”

“Het is een beetje zonde dat niemand kijkt of vrouwen wel even veel meedoen aan het hele ecosysteem van ondernemers”

Verrassend genoeg zitten er ook mannen in het aanbevelingscomité van TheNextWomen100. Hoewel de ondernemers wel allemaal vrouw zijn, probeert TheNextWomen ze wel te faciliteren met een gemixt netwerk. “Als je je alleen maar op vrouwen richt mis je gewoon heel veel kansen. Uiteindelijk hebben we ook mannen nodig die geld stoppen in ondernemingen van vrouwen en gaan nadenken over de man-vrouwverhouding bij hun eigen onderneming of bedrijf.”

Niet alleen mannen spelen een rol in het verbeteren van de positie van vrouwelijke ondernemers, ook de overheid mag wel wat meer doen volgens Brummelhuis. “Die mag ook wel een beetje veranderen. Bijvoorbeeld via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die via het verdubbelen van Seedfondsen geld investeert in bedrijven. 96% van die investeringen gaat naar mannen,” aldus Brummelhuis. “Het is een beetje zonde dat niemand kijkt of vrouwen wel even veel meedoen aan het hele ecosysteem van ondernemers.”

Ook vrouwelijke ondernemers zelf kunnen grote invloed hebben volgens Brummelhuis. “Ik vind dat ervaren vrouwelijke ondernemers actief mee moeten doen aan het systeem om de volgende generatie te helpen. Na de start van de top vijftig bleek al snel dat er veel ondernemers waren die naast het adviseren ook interesse hadden om te investeren in de nieuwe garde. Zo ontstond in 2014 ons fonds, TheNextWomen Crowd Fund.” Brummelhuis probeert het fonds, waar nu een miljoen in zit, steeds groter te maken. “Zo groeien we mee met de bedrijven van startende vrouwelijke ondernemers en dat is ook weer goed voor de economie.”

TheNextWomen100 vindt dit jaar plaats op maandag 28 mei. Kijk hier voor meer informatie.