College Dordrecht: een witte mannenclub

Door Inge Stevens, fractievoorzitter PvdA Dordrecht

In Dordrecht zijn er sinds het actief kiesrecht in 1919 acht vrouwelijke wethouders geweest. Reden genoeg om nu te kiezen voor een college met een goede man/vrouw verhouding. Maar helaas, het nieuwe college van Dordrecht bestaat uit vijf mannelijke wethouders met een mannelijke burgemeester.

Een mannenbestuur. Bij het benoemen van deze witte mannenbroeders is door diverse partijen,   waaronder de PvdA het ongenoegen uitgesproken over deze verhouding. De politiek in het algemeen, maar het gemeentebestuur in het bijzonder moet immers een afspiegeling zijn van de Dordtse bevolking. Antwoorden vanuit het College dat naar gelijke geschiktheid en competenties is gekeken, zijn in mijn ogen slappe excuses. Alsof er in heel Nederland geen geschikte vrouwen beschikbaar zouden zijn geweest. Of is het simpelweg koudwatervrees voor samenwerken met krachtige vrouwen?

Dordrecht, een mooie historische stad in Zuid-Holland. Bekend om haar geschiedenis, eerste staten in Holland, gebroeders de Witt.

In 2018-2019 wordt teruggekeken op 400 jaar Dordtse Synode. In 2020 vieren we dat Dordrecht 800 jaar geleden stadsrechten kreeg en daarmee de oudste stad van Holland is.

Een stad met 118.801 inwoners waar 49% man en 51% vrouw is. Verschillende mensen met een eigen achtergrond en diversiteit.

 

Het blijft een gemiste kans voor Dordrecht en een aanfluiting voor het nieuwe college. Het college dat zegt voor diversiteit te willen gaan, maar hier zelf niet aan kan voldoen. Het motto van het nieuwe collegeprogramma “Dordrecht is een stad waar je bij wil horen” is voor vele inwoners een lek geprikt ballonnetje.

Gelukkig is een groep vouwen actief om volgend jaar het 100 jaar vrouwen kiesrecht in Dordrecht te gaan vieren.  Saskia Lensink werkt aan een boek over dochters van Dordrecht. In elk geval zijn er acht vrouwelijke wethouders om in herinnering te hebben in het jaar 2019.