Jongens beter in rekenen dan meisjes? Dan zijn ze waarschijnlijk rijk, blank en wonen in een buitenwijk

Een opmerkelijk onderzoeksresultaat uit de Verenigde Staten. En het was bepaald geen beperkt onderzoek. Er werden maar liefst 260 miljoen testresultaten van leerlingen beoordeeld en de resultaten zijn bijzonder, want onverwacht.

Zodra er sprake is van afkomst uit een arm tot modaal Afrikaans-Amerikaans milieu is de kans groot dat meisjes beter zijn in rekenen dan jongens, althans op de Amerikaanse tegenhanger van onze basisschool. Gemiddeld zijn de meisjes in de VS er sowieso beter in.

Maar als het gezinsinkomen $ 180.000,- of meer per jaar bedraagt – zoals gemiddeld het geval is in het Montgomery Township-district in New Jersey waar de bevolking voor 60 procent blank is en voor 30 procent Aziatisch, dan doen de jongens het opeens aanmerkelijk beter.

In Detroit is de bevolking voor 85 procent Afrikaans-Amerikaans terwijl het gemiddeld gezinsinkomen $ 27.000,- bedraagt. Daar doen de meisjes het beter dan de jongens.

Zoals gezegd: het is opmerkelijk want onverwacht. Ook voor de onderzoekers. Als ze op dit moment al een goede verklaring kunnen geven dan denken ze dat het juist onder welgestelden gebruikelijk is om te praten over gelijke kansen voor jongens en meisjes terwijl ze in de praktijk vaak oerconservatief zijn: de vader verdient het geld, de moeder verzorgt. Dat rolmodel zou dan bepalend zijn. In arme(re) gezinnen werken meestal beide ouders en dat heeft een goede invloed op de wil van jongens én meisjes om tenminste gelijk op te trekken.