CBS: Jonge vrouwen het meest respectloos behandeld

Vrouwen van 18 tot 25 jaar hadden in 2017 het meest te maken met gedrag dat ze als respectloos ervoeren; 33 procent ervoer dit op straat en 22 procent in het openbaar vervoer. Van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder werd respectievelijk 20 en 13 procent hiermee geconfronteerd. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

Het zijn gemiddelden en daarom is het van belang om naar de zogenaamde spreiding te kijken: wat zijn de uitersten? Dan zien we dat respectloos vooral in de grote steden aanzienlijk meer voorkomt dan in dorpen. Volgens CBS-woordvoeder Tanja Traag komt dat waarschijnlijk doordat je in de grote stad vaak anoniem dat gedrag kunt vertonen. De massa is zo groot dat de kans op herkenning klein is. In de dorp kennen mensen elkaar vaak, dan laat je het wel uit je hoofd.

Toch is er Рonder de omstandigheden Рook wat beter nieuws. Sinds 2012 is respectloos gedrag afgenomen, zowel op straat als in het openbaar vervoer. Het scheelt maar een paar procent maar toch. Lees hier het CBS-bericht.