Zorgelijk: aantal zelfdodingen onder 10 – 20-jarigen stijgt zeer fors

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert de jaarlijkse cijfers over het aantal zelfdodingen in ons land. Het absolute getal is 1.917 in 2017, 23 meer dan in 2016.

Daarbinnen zien we twee trends: onder personen ouder dan 60 jaar neemt het aantal af maar onder 10 – 20 jarigen is er sprake van een zeer forse stijging: van 48 in 2016 naar 81 in 2017. Dat is een stijging van 69 procent. En het is – ook relatief, in vergelijking met eerdere jaren – een extreme stijging. In 2013 werd het hoogste aantal zelfdodingen onder 10 – 20-jarigen van de afgelopen decennia door het CBS geregistreerd, dat waren er 58. Daarna liep het weer terug maar aan die trend is nu dus een eind gekomen.

Een dergelijke forse stijging in één jaar roept de vraag op hoe dat komt. Vooralsnog is het gissen naar de oorzaak, het gebruik en misbruik van social media wordt steeds vaker genoemd. Maar ook de zeer forse bezuinigingen op de jeugdzorg zullen een rol spelen.

Van oudsher is het aantal zelfdodingen onder personen van 40 – 60 jaar het hoogst.

Heb jij hulp nodig?
Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

 

 

%d bloggers liken dit: