$12.000.000.000.000.000 ($12 biljoen) extra groei wereldwijd als vrouwen en mannen gelijk worden betaald.

McKinsey, het wereldberoemde adviesconcern, maakt de uitkomst van een eigen onderzoek bekend en de getallen liegen er niet om. Het onderzoek beslaat 15 indicatoren in 95 landen en meet de mate waarin slecht presterende landen als het gaat om gelijke behandeling en vooral gelijke betaling van mannen en vrouwen kunnen groeien – in geld (Bruto Nationaal Product) – als ze het net zo goed doen als het best presterende land in hun regio. Het resultaat in 2025 zou dan ‘$ 12 trillion’ ($12 biljoen) bedragen waarbij we moeten bedenken dat het Engelse ‘trillion’ in onze taal niet ‘triljard’ maar ‘biljoen’ betekent.

Nog altijd een bedrag om voor uit je stoel te komen. Een breakdown van het potentieel ziet u in onderstaande afbeelding.

Meer uitleg in dit filmpje

Het wordt in de verslaggeving niet direct duidelijk of ook rekening is gehouden met de mate waarin een beter benut potentieel ook daadwerkelijk kan worden omgezet in groei. Om die groei te realiseren is het immers noodzakelijk dat er ook een markt (afzet) is voor méér geproduceerde producten en diensten. Het is een economisch principe dat een betere ‘bezettingsgraad’ van de productiecapaciteit (mannen en vrouwen, ondermeer) kan leiden tot meer groei, als die groei vervolgens aan kopers kan worden afgezet.

Het simpelweg verhogen van lonen – of dat van mannen of vrouwen is doet er niet toe – leidt natuurlijk niet zomaar tot economische groei. Het maakt producten en diensten duurder tenzij er ook direct sprake is van productiviteitsverbetering.