Liever een man als leidinggevende? Volgens mannen én vrouwen?

Het Rotterdamse bedrijf Pay for People deed een onderzoek onder meer dan 1.000 Nederlanders en gezien dat aantal kan het representatief zijn, afhankelijk van de wijze van selectie van de ondervraagden.

Geven we het onderzoek het voordeel van de twijfel dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat de uitkomsten frappant zijn. 73 procent van de mannen onder de dertig jaar zegt liever geen vrouwelijke baas te hebben. Bij mannen van alle leeftijdsgroepen geeft gemiddeld 60 procent aan liever voor een man te werken.

Dat kunnen we nog af doen als het gedrag van MCP’s (‘male chauvinist pigs’) maar des te opmerkelijker is het dat ook 55 procent van de ondervraagde vrouwen dat standpunt deelt: ook zij werken liever met een man als leidinggevende. In de leeftijdscategorie 30 tot 39 jaar is het zelfs 59 procent.

Ook op andere onderwerpen zijn de uitkomsten anders dan je misschien zou verwachten. Zo vinden mannen én vrouwen de secundaire arbeidsvoorwaarden – zoals verlofdagen en betaalde opleidingen – van minder belang dan het salaris (ca. 75 procent van de mannen maar nog altijd ook 67,8 procent van de vrouwen).