SOA? Dan naar de gevangenis.

In het boek THE TRIALS OF NINA McCALL Sex, Surveillance, and the Decades- Long Government Plan to Imprison “Promiscuous” Women beschrijft auteur Scott W. Stern hoe Nina McCall, 18 jaar en bij haar moerde wonende, op weg naar het postkantoor werd opgewacht door de politie. Dat was in oktober 1918. Ze moest zich onmiddellijk melden voor een medisch onderzoek.

Waarom juist zij eruit werd gepikt is nog altijd een raadsel maar Nina’s dag eindigde bloedend, getraumatiseerd en woedend.

Er werd vastgesteld dat ze aan gonorroe leed, een SOA. Maar Nina McCall was nog nooit met een man of vrouw naar bed geweest. Ze vertelde de dokter dat, wat hem ontlokte: ‘Young lady, do you mean to call me a liar?

Het boek is de uitkomst van een grondig onderzoek dat de auteur deed naar het ‘American Plan’, een door de Amerikaanse regering betaalde ‘sociale hygiene’-campagne.

Tussen ruwweg de jaren ’20 tot aan in de jaren ’60 van de vorige eeuw werden duizenden Amerikaanse vrouwen gedwongen zich aan zo’n zelfde medisch onderzoek te onderwerpen. Onder hen prostituees maar ook veel andere vrouwen waarvan werd vermoed dat ze ‘afwijkend seksueel gedrag’ vertoonden. Het doel: bescherm het land tegen seksueel overdraagbare ziektes.

De auteur, wetend dat zo’n programma ooit liep, zocht naar documentatie en later via Google naar publicaties. Omdat een gedwongen opname in een kamp of gevangenis tot het handhavingsprogramma hoorden zocht hij op Google naar ‘concentration camps for prostitutes’ en vond niets. Terwijl de kampen er wel waren geweest. Op dat moment studeerde hij rechten en was jaren bezig met het verzamelen van informatie die de regering en artsen destijds wel vastlegden.

Doel van het plan: any person reasonably suspected by the health officer of being infected with any of the said diseases.’. Vervolgens werden ze ‘in quarantaine’ geplaatst in speciale afdelingen van gevangenissen of afdelingen van ziekenhuizen, afgeschermd met prikkeldraad.

En voor wie nu denkt dat dit het zoveelste voorbeeld van barbaarse praktijken is, only in America: de Amerikanen hadden een goed voorbeeld aan ons Europa waar dit soort programma’s al eerder liepen, in het bijzonder in Parijs.