Gevangen in een huwelijk, je wilt scheiden

Stel je bent religieus getrouwd en je wilt scheiden maar dat lukt niet. Dit probleem doet zich steeds vaker voor binnen religieuze gemeenschappen (joods, islamitisch en christelijk), in het bijzonder onder migranten. Op 13 september vindt in Utrecht ter afsluiting van het vierjarig NWO-onderzoek van de Universiteit Maastricht naar religie en echtscheiding de conferentie plaats: gevangen in een huwelijk: recht, religie & praktijk. Tijdens deze conferentie worden de onderzoeksbevindingen naar huwelijkse gevangenschap door het onderzoeksteam gepresenteerd en besproken met het maatschappelijke veld.

  • Wat is huwelijkse gevangenschap en hoe speelt het in Nederland?
  • Wat is er nodig om situaties van huwelijkse gevangenschap te voorkomen?
  • Wat kan er worden gedaan om situaties van huwelijkse gevangenschap op te lossen? Tijdens de conferentie ‘Gevangen in een huwelijk: recht, religie & praktijk’ gaan de onderzoekers van de Universiteit Maastricht in op deze en andere vragen. In het ochtendprogramma presenteren onderzoekers Esther van Eijk, Benedicta Deogratias en Pauline Kruiniger hun resultaten. Ook vindt er een vraaggesprek plaats met geestelijken, politici en ervaringsdeskundigen. In het middagprogramma zijn er verdiepende workshops. In deze workshops zullen deelnemers, op basis van concrete aanbevelingen van het onderzoeksteam, met elkaar bespreken wat er nodig is om situaties van huwelijkse gevangenschap te voorkomen. Wat er kan worden gedaan om situaties van huwelijkse gevangenschap op te lossen? Hoe kunnen de verschillende spelers in het veld  (beter) samenwerken om dit doel te bereiken en welke afspraken moeten hierover worden gemaakt.

De conferentie is bedoeld voor professionals, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, religieuze vertegenwoordigers, hulpverleners en wetenschappers die met dit thema in aanraking komen of zich hiermee bezig houden. Aanmelden voor de conferentie kan via https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/recht-religie-praktijk