Howick en Lili naar Armenië. ChristenUnie: staan jullie nog ergens voor?

De deadline komt angstig dichtbij, a.s. zaterdag moeten Howick en Lili ons land verlaten hebben. Ze moeten naar Armenië. Howick en Lili wonen sinds 2008 in Nederland en zijn nog nooit in Armenië geweest. Ze spreken de taal niet, kennen er – op hun moeder na die al eerder moest vertrekken – niemand. Hebben geen huisvesting, geen verzorging.

Nederland heeft een bizar vreemdelingenbeleid, personen die asiel- of andere status zoeken kunnen vele jaren procederen, geholpen door nogal wat verleners van gratis rechtsbijstand. Die personen kunnen intussen ouders worden, hun kinderen groeien de facto op als Nederlanders, de jure zijn ze dat niet. Maar soms arriveerden de ouders hier al met (heel) jonge kinderen, voor die kinderen geldt hetzelfde: ze zijn eigenlijk gewoon Nederlander. Kregen Nederlands onderwijs, zaten op Nederlandse verenigingen en hebben Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes.

Dit kabinet Rutte III kent een VVD-staatssecretaris die een harde en in zijn ogen ongetwijfeld rechtvaardige lijn trekt. Hij heeft de bevoegdheid om de kinderen het Nederlanderschap aan te bieden maar doet dat niet. In eerste instantie was de Raad van State het niet met hem eens, toch verklaarde de Raad van State op vrijdag 24 augustus 2018 het beroep van de staatssecretaris gegrond. Howick en Lili mogen worden uitgezet, ook al zal hun ontwikkeling daardoor ernstig beschadigd worden.

We citeren Defense for Children:

‘Adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming zijn van tafel geschoven. Een ondenkbare gang van zaken als het gaat om Nederlandse kinderen. Dit onderscheid is discriminatie in de zin van artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag waarin staat dat kinderen niet mogen worden gediscrimineerd op basis van hun status en evenmin op grond van de status of het handelen van hun ouders.’

Intussen zitten we met een prangende vraag. Kun je van een VVD-staatssecretaris nog een liefdeloos standpunt verwachten, dit kabinet valt du moment dat de ChristenUnie z’n steun aan Rutte III intrekt. Gezien de standpunten van de ChristenUnie in het verleden zou je een mogelijk heel vergaand spierballengerol verwachten van deze o zo principiële partij, toch? Waarom niet gewoon een kabinet laten vallen over een echt principiële kwestie? Als de ChristenUnie laat zien bereid te zijn het zo ver te laten komen, dan is het probleem opgelost want Rutte zal dan ongetwijfeld staatssecretaris Harbers instrueren van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken om alsnog uitzetting te voorkomen. Mail Harbers om hem te vragen te luisteren naar de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderen niet uit te zetten. De Goede Zaak coördineert deze actie.

Wat er aan vooraf ging

Maandag 13 augustus 2018: De staatssecretaris en de Raad voor de Kinderbescherming blijken lijnrecht tegenover elkaar te staan tijdens de zitting bij de Raad van State.

Donderdag 19 juli 2018: De rechtbank in Utrecht oordeelt dat de staatssecretaris onvoldoende heeft gekeken naar de terugkeervoorwaarden. De asielaanvraag is ten onrechte afgewezen. Een dag later vertellen Howick en Lili in het Jeugdjournaal hoe het is om in onzekerheid te leven.

Dinsdag 24 april 2018: De voorzieningenrechter oordeelt dat de beslissing van de staatssecretaris om geen tijdelijke verblijfsvergunning te verlenen aan Howick en Lili terecht is genomen.

Donderdag 30 november 2017: De rechtbank Midden-Nederland beslist dat Howick en Lili terug kunnen keren naar hun vertrouwde omgeving in Amersfoort.

Maandag 28 augustus 2017: Howick en Lili zijn terecht, nadat ze enige tijd weg waren.

Maandag 14 augustus 2017: Moeder wordt zonder kinderen uitgezet naar Armenië

Zondag 13 augustus 2017 organiseren klasgenoten, vrienden, ouders, kerkgenoten en andere betrokkenen een actie in een ultieme poging om op het laatste moment de uitzetting van Howick (12) en Lili (11) te voorkomen.’