Inzet van vrouwelijk talent nog steeds niet optimaal. Dat moet anders, STEM hier!

Nederland blijft steeds verder achter in internationale vergelijkingen over diversiteit en het aanwenden van het potentieel. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursondernemingen neemt de laatste jaren zelfs af. En wij accepteren dat nog steeds, terwijl tal van onderzoeken aantonen dat bedrijven met een betere m/v balans aan de top succesvoller inspelen op uitdagingen en nieuwe kansen.

En dat inspelen is hard nodig. Mannen en vrouwen hebben elkaar absoluut nodig om organisaties toekomstbestendig te maken. Bedrijven moeten zich meer dan ooit aanpassen aan de razendsnelle veranderingen; een snel veranderende economie, wijzigende businessmodellen, digitale transities en de War for Talent door arbeidstekorten. Het motto ‘aanpassen is overleven’ is actueler dan ooit.

De nieuwe generatie leiders en werkgevers zien in dat team en top van hun bedrijven in de toekomst veel diverser zullen moeten zijn dan nu het geval is. Teams waarvan de leden complementair zijn bereiken betere financiële resultaten, zijn slagvaardiger, spelen beter in op de uitdagingen van nu en hebben meer oog voor de langere termijn.

U kunt hier uw stem uitbrengen.