Bereid u zich maar alvast voor op een qua koopkracht niet al te prettig 2019

We hebben de Derde Dinsdag in september, het koffertje en de troonrede nog te goed maar er tekent zich als het gaat om onze koopkracht al het nodige af:

  • een electriciteitsrekening die in 2019 waarschijnlijk gemiddeld € 150,- hoger uitvalt;
  • een ziektekostenpremie die in 2019 – per persoon – zo’n € 125,- hoger zal zijn;
  • een verhoging van het lage BTW-tarief (dat betaalt u bijvoorbeeld op uw levensmiddelen) van 6 procent naar 9 procent die per huishouden een lastenverhoging van € 300,- betekent.

De gemiddelde grootte van een huishouden is in Nederland zo’n 2,2 persoon en dat maakt dat een huishouden op basis van de hierboven genoemde zaken al zo’n € 725,- op jaarbasis duurder uit zal zijn. Dat wordt een zware aanslag op de gemiddelde koopkracht.

Intussen loopt de inflatie op jaarbasis (augustus 2017 – augustus 2018) op naar 2,3 procent – daar zitten de voor 2019 genoemde zaken dus niet in – terwijl de gemiddelde CAO-lonen in ons land niet meer dan zo’n 2 procent zullen zijn gestegen, het loon houdt de inflatie dus al niet meer bij.

Dit zijn  de tegenvallers waarop u als het gaat om uw koopkracht nu al kunt rekenen. Maar met een economie die én groeit en bloeit én naar alle waarschijnlijkheid over z’n hoogtepunt is, zal er nog wel meer volgen.