Had dat niet anders gekund met Ellie Lust?

Ellie Lust gaat weg bij de politie. Eigenlijk is ze dat al zo’n beetje want we kennen haar als woordvoerder en die rol speelt ze al niet meer. Lust begon in 1987 bij de politie en was onder meer wijkagent in de Baarsjes en de Frederik Hendrikbuurt. Vanaf 2007 ging ze als woordvoerder aan de slag. In die rol startte ze politienetwerk Roze in Blauw en schoof ze regelmatig aan bij opsporingsprogramma’s.

Ellie Lust deed mee in Wie is de mol? en dat gebeurde natuurlijk vooral omdat ze al bekendheid genoot. Die bekendheid heeft ze aan haar werkgever – de politie – te danken, de politie koos haar als gezicht en vervolgens werd zij voor kijkers en luisteraars ‘de politie’. Vervolgens kwam er een hele serie (Ellie op Patrouille) waarin ze de hoofdrol had. En er zou nu veel meer kunnen volgen, op de televisie maar ook elders, ze heeft inmiddels een hele onderneming. Natuurlijk gaat zoiets wringen want ze is ook nog gewoon in dienst van de politie en wordt – dat nemen we aan – daarvoor óók betaald.

Ze moest nu kiezen, deed dat en de uitkomst is jammer. Bijna dagelijks horen we in het nieuws woordvoerders van de politie, nog steeds draait een programma als Opsporing Verzocht in belangrijke mate rond hen. Noemt u er eens een paar? Of zelfs maar één, die dan niet Ellie Lust mag heten?

Precies, dat bedoelen we. Was het niet mogelijk geweest om iets te bedenken dat the best of both worlds in zich heeft? Want we zien zo snel geen nieuwe Ellie Lust als woordvoerder van de politie. Dit soort types zijn zeldzaam, het is een talent dat vóór haar misschien alleen maar Klaas Wilting bezat.