Die opdracht van het kabinet aan CBS en CPB gaat nu al verkeerd, het SCP ontbreekt

Door de kop van dit artikel duizelt het u al door de ‘afko’s’. Het kan even niet anders. We hebben in ons land die drie toonaangevende instituten, alle drie een zogenaamd Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO). Daardoor staan ze in meerdere of mindere mate los van de waan van de dag die de politiek nogal eens wil beheersen.  Ze houden zich met allerlei facetten van onze samenleving bezig: cijfermatig, gevoelsmatig. Er wordt gemeten en er wordt verwacht, trends worden gesignaleerd en van analyses voorzien. Twee daarvan worden nu ingezet, het kabinet geeft het CBS en CPB een opdracht voor een onderzoek naar de gevolgen van de bevolkingsgroei in de komende decennia.

Aan die opdracht, zoals de contouren er nu liggen,  zijn twee dingen onbegrijpelijk:

  1. Het is onbegrijpelijk dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in dat rijtje ontbreekt. Want juist de culturele gevolgen van deze bevolkingsgroei zullen bepalend zijn van hoe we er als samenleving in de toekomst aan toe zijn. Het kan het kabinet en de Tweede Kamer toch niet zijn ontgaan dat er nu al sprake is van spanningen vanwege de botsing van meerdere culturen.

2. Het is nog onbegrijpelijker dat het onderzoek er niet mee begint in kaart te brengen welk land we willen zijn, in de toekomst. Als je dat hebt bepaald, dan kun je beleid ontwikkelen en aan de drie instituten vragen welke stappen wel en vooral ook niet gewenst zijn.

Op dit moment moeten we aannemen dat er én sprake zal zijn van een forse bevolkingsgroei én dat deze groei geheel zal worden gevuld door immigranten. De mate waarin autochtone Nederlanders gezinnen vormen heeft zelfs krimp tot gevolg. De immigranten zijn nu vooral afkomstig uit landen met sterk afwijkende culturen en religies. Als we, bijvoorbeeld, stellen dat de rol en positie van de vrouw in die landen een heel andere is, dan drukken we ons wel heel voorzichtig uit. Bovendien is het maar één facet maar niet het minste. Ons land zal altijd open moeten staan voor mensen die het elders heel moeilijk hebben, in principe. Maar zij maken dan wel een keuze voor ons land, wij hebben niet gekozen voor hun cultuur al is er niets mis mee om waardevolle zaken daaruit aan onze cultuur toe te voegen. Dat gaat dan geleidelijk en harmonieus, het is ook onze geschiedenis, die staat bol van producten en gebruiken waarvan we niet eens meer paraat hebben waar ze vandaan kwamen. Voormalig CBS-woordvoerder Jan Latten is de laatste dagen nogal in het nieuws nu hij, in een vrije rol, meer dan voorheen kan benadrukken wat het voor ons land betekent als we geen keuzes maken. Citaten uit het Volkskrant-artikel:

‘Je moet toch iets van een richting hebben. En daarvoor moet je als samenleving bedenken welke kant je op wilt.’

en

‘Want het aantal autochtone Nederlanders krimpt en zal blijven krimpen, de bevolkingsgroei komt voor alles door migratie en niet nadenken over wat dat voor gevolgen kan hebben voor de samenleving als geheel, noemt Latten ‘naïef’.’

U vindt het artikel hier.

%d bloggers liken dit: