Dit zijn de vragen die waarschijnlijk niet worden gesteld aan Brett Kavanaugh

In de New York Times een artikel naar aanleiding van de hoorzitting die komt met kandidaat voor benoeming tot het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh.

In het artikel suggesties voor de vragen die de senatoren aan Brett Kavanaugh zouden moeten stellen maar waarvan het de vraag is of ze worden gesteld. Ze geven een ontluisterend beeld van de cultuur waarin Brett Kavanaugh als jongeman verkeerde en waarvan hij – hij heeft tenminste de schijn tegen – met volle overtuiging deel uitmaakte.

We hebben ze vertaald:

Dr. Blasey beweert dat u haar hebt aangerand in een afgesloten kamer op een huisfeest in de zomer van 1982, toen u 17 was en zij 15 was. Ze beweert dat u ‘strompelend struikelde’ en dat ze voor haar leven vreesde. Zou ze gelijk kunnen hebben?

Dr. Blasey beweert dat Mr. Judge in de kamer was met u en haar in de nacht van de vermeende aanval. Hij heeft gezegd dat hij ‘zich niets herinnert’ van dat incident, of van gelijksoortig gedrag in die tijd. Elizabeth Rasor, de vroegere vriendin van Mr. Judge, betwist dit. Ze zei dat hij ‘haar beschaamd vertelde over een incident waarbij hij en andere jongens om beurten seks hadden met een dronken vrouw’ en dat hij ‘het als volledig consensueel leek te beschouwen.’ Heeft u enige kennis van een incident zoals dat zij beschrijft?

Vorige week publiceerde Edward Whelan, een conservatieve activist die nauw betrokken was bij de benoemingen van het Hooggerechtshof door vorige Republikeinse presidenten, een theorie op Twitter dat Dr. Blasey de waarheid vertelde als ze zegt aangevallen te zijn, maar dat ze zich vergiste over de identiteit van haar aanvaller die een van uw klasgenoten zou kunnen zijn. Senator Orrin Hatch zei eerder dat u een vergelijkbare theorie tegen hem had voorgesteld. Had u een rol bij het ontwikkelen van de theorie van Mr. Whelan? Had u al voorkennis over dit plan?

Een klasgenoot van u in Yale, Deborah Ramirez, heeft beweerd dat u zichzelf aan haar hebt opgedrongen op een dronken slaapfeestje, je penis in haar gezicht duwde en haar liet aanraken zonder dat ze dat wilde, terwijl ze u weg duwde. Is dit waar?

James Roche, die een kamergenoot van je was in de tijd van het vermeende incident met Ms. Ramirez, heeft gezegd dat je ‘vaak, onsamenhangend dronken’ was en dat je op deze momenten ‘agressief en zelfs oorlogszuchtig’ werd. Zou dit waar kunnen zijn? Op je jaarboekpagina op de middelbare school staat de uitdrukking ‘100 vaatjes of buste’. Je vriend Mr. Judge heeft dat beschreven als een belofte 100 vaten bier te drinken voor het afstuderen. Was dat ook uw uitleg? Zo nee, wat bedoelde u daarmee?

Judge heeft in die jaren uitvoerig geschreven over zijn zware alcoholgebruik. In zijn memoires over tiener-alcoholisme schreef hij dat hij ‘te veel dronk en stomme dingen deed.’ Hij voegde eraan toe: ‘Meestal was iedereen, inclusief de meisjes, dronken.’ Zijn jaarboekpagina bevat het citaat: ‘Bepaalde vrouwen moeten regelmatig worden geslagen, zoals gongs. ‘De memoires bevatten een personage,’ Bart O’Kavanaugh, ‘die zo veel dronk dat hij in een auto overgaf en bewusteloos raakte. Was u dat, en zou hij gelijk kunnen hebben in zijn beschrijving van die gebeurtenissen?

U vertelde Fox News dat u ‘vrouwen altijd met waardigheid en respect hebt behandeld.’ Past het hierboven geschetste beeld in die verklaring?

Op uw jaarboekpagina op de middelbare school staat de uitdrukking ‘Renate Alumnius’. Een klasgenoot van jou, Sean Hagan, legde uit dat Renate een meisje was op een nabijgelegen middelbare school, en de verwijzing naar u door jou en anderen op het voetbalteam van de school was bedoeld als een roem van seksuele verovering. Is dat wat u bedoelde met de zin? Gelooft u dat dit vrouwen behandelt met waardigheid en respect?

Bij Yale was u lid van de Delta Kappa Epsilon-broederschap, waarvan werd beweerd dat ze vrouwen respecteert. Een van je vrouwelijke klasgenoten herinnerde zich dat DKE-broers vrouwenkamers hebben doorzocht, hun ondergoed hebben gestolen en in een grote vlag hebben geweven. Jaren later werd de broederschap geschorst van de campus nadat een video rekruten liet zingen, ‘No Means Yes, Yes Means Anal.’ Was u zich bewust van dergelijk gedrag? Zo ja, gelooft u dat dit neerkomt op de behandeling van vrouwen met waardigheid en respect?

Ook bij Yale behoorde u tot een volledig mannelijk geheim genootschap genaamd Truth and Courage, dat bekend was onder de bijnaam ‘Tit and Clit.’ Was u zich bewust van deze bijnaam? Zo ja, denkt u dat het vrouwen met waardigheid en respect behandelt? Meer in het algemeen, betwist u de reputatie van deze groepen? Als je dat niet doet, heeft u zich dan ooit ongemakkelijk gevoeld om betrokken te zijn of problemen te melden bij andere leden of de leiders?

Eén andere kwestie: in uw landelijke televisie-acceptatie van de benoeming door president Trump van u bij het Hooggerechtshof, zei u: ‘Geen enkele president heeft ooit breder geraadpleegd of met meer mensen met meer achtergronden gesproken om input te vragen over een benoeming door het Hooggerechtshof.’ Heeft de commissie het bewijs voor die bewering? En zou u dat nu nog steeds zeggen?