Zeg Nibud: da’s wel een heel bijzondere kijk op nivelleren

De Volkskrant kopt vanochtend:

Nibud: Crisis had een sterk nivellerend effect op Nederlandse inkomensverhoudingen

De krant baseert zich op een 16 pagina’s tellend rapport van het Nibud, u vindt het onderaan dit bericht.

Bij nivelleren denken we doorgaans aan een situatie waarin de minder verdienenden en minder vermogenden er beter op worden terwijl het er voor de veelverdieners en vermogenden minder op is geworden.

Dat dachten we dus, in al onze eenvoud. Maar het Nibud noemt het ‘sterk nivellerend’ als de overgrote meerderheid van de minder verdienenden en minder vermogenden er – vaak zelfs fors – op achteruitgaat terwijl maar een klein deel vooruitgaat. De onderstaande tabel is ontleend aan het Nibud-rapport.

U kunt zien dat de hogere inkomens meer inleveren dan de lage inkomens. Maar dat nivelleren er in ons land toe leidt dat het overgrote deel van de huishoudens inlevert, dat is bepaald een nieuwe kijk.

Waarbij minus € 103,- per maand er bij een oude paar met AOW en en pensioen van € 10.000,- er bij dat absolute netto-inkomen natuurlijk veel meer inhakt dan minus € 300,- per maand bij een stel dat samen driemaal modaal verdient

2018.10.30-Nibud-Rapport-koopkrachtontwikkeling-gepensioneerden-en-werkenden-2010-2019