Column Sheila Sitalsing: Leiderschap per hashtag

In de nieuwe OPZIJ een column van Sheila Sitalsing

En nu moeten we ons weer spiegelen aan olifanten, orka’s en hyena’s. Want dat zijn zoogdieren die zich door vrouwen laten leiden. Net als leeuwen, bonobo’s en ringstaartmaki’s. Want die behoren tot het zeer selecte groepje zoogdieren waar de vrouwen het voortouw nemen bij het oplossen van problemen en de mannen volgen, zo schrijft biologe Jennifer Smith (Mills College, Oakland, VS) in een nieuwe studie naar het antwoord op de vraag die de helft van de mensheid al een eeuwigheid bezighoudt: waarom laten we ons altijd maar op sleeptouw nemen door mannen, ook wanneer die mannen evident dommer, agressiever, impulsiever, botter, bekrompener, ongeschoolder, luier, onstrategischer, onaardiger, onwetender en ook voor het overige ongeschikter zijn dan de alternatieven die voorhanden zijn.
Leiderschap dient niet verward te worden met dominantie. Dominantie, dat kennen we van de grote bek die met de tactieken van het schoolplein – fysieke en verbale overmacht, intimidatie, verdeel en heers – naar de top van de apenrots is geklauterd. Leiderschap, dat kennen we van de vrouw/man naar wie iedereen