Cisca Dresselhuys kiest Joke Smit uit 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw

In de nieuwe OPZIJ veel aandacht voor 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw, het boek en de tentoonstelling in het Amsterdam Museum. OPZIJ nodigde Cisca Dresselhuys, Sofie van den Enk, Etchica Voorn, Roos Vermeij, Marry de Gaay Fortman, Annemarie Oster, Carin Gaemers, Shirin Musa en auteur van het boek Els Kloek uit om een keuze te maken uit die 1001 vrouwen en hun keuze toe te lichten. Dat leverde prachtige dubbelportretten op.

Cisca Dresselhuys koos Joke Smit en zegt daarover:

‘Joke Smit, omdat zij degene is geweest die de onderbouwing van de tweede feministische golf heeft verzorgd met haar essay Het onbehagen bij de vrouw (1967). Tot haar dood is ze bezig gebleven met het schrijven en spreken over: waarom is feminisme nodig en hoe moet dat feminisme eruit zien.

Het boek Er is een land waar vrouwen willen wonen met al haar teksten van 1967 tot 1981, dat in 1984 (drie jaar na haar dood) is uitgegeven, staat volgeplakt met memootjes in mijn boekenkast. Ik heb het ontelbare keren gebruikt om er, voor artikelen of lezingen, uit te citeren. Haar teksten zijn tot op de dag van vandaag fris, puntig en bruikbaar. Wat mij betreft heeft de vrouwenbeweging sindsdien nooit meer zo’n goede ‘denker’ gehad.’

Op de vraag: Wat had zij dat jij niet hebt?

‘De gedrevenheid om dag-in dag-uit met één zaak bezig te zijn. Ik ben meer een generalist. Bovendien had ze het talent om theorieën te bedenken en die goed onder woorden te brengen.’

Wilt u weten wie Sofie van den Enk, Etchica Voorn, Roos Vermeij, Marry de Gaay Fortman, Annemarie Oster, Carin Gaemers, Shirin Musa en auteur van het boek Els Kloek kozen en hoe ze hun keuze toelichten?

Lees verder: het dubbelportret van Cisca Dresselhuys op Blendle (€)

Lees verder: het dubbelportret van Els Kloek op Blendle (€)

Lees verder: het dubbelportret van Annemarie Oster op Blendle (€)

Lees verder: het dubbelportret van Shirin Musa op Blendle (€)

Lees verder: het dubbelportret van Marry De Gaay Fortman op Blendle (€)

Lees verder: het dubbelportret van Carin Gaemers op Blendle (€)

Lees verder: het dubbelportret van Etchica Voorn op Blendle (€)

Lees verder: het dubbelportret van Sofie van den Enk op Blendle (€)

Lees verder: het dubbelportret van Roos Vermeij op Blendle (€)