Bij al dat geweld in het nieuws zouden we huiselijk geweld bijna vergeten

Vandaag is er het jaarlijkse Huiselijk Geweld CongresBurgemeester Pauline Krikke van Den Haag houdt de openingsspeech en wil dat plegers van huiselijk geweld een buddy krijgen die hen helpt tijdens het behandelproces. Dat zegt ze vandaag in haar openingstoespraak op het Jaarcongres Huiselijk Geweld. “Net zoals we voor slachtoffers de drempel proberen te verlagen om hulp te zoeken, moeten we dat ook in het geval van daders doen”, vindt Krikke. “Want de spiraal van huiselijk geweld kunnen we pas echt doorbreken als we de kans op recidive bij daders zo klein mogelijk maken.”
 
Straffen alleen niet genoeg
Deze week presenteerde het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek waaruit blijkt dat de schade van huiselijk geweld voor kinderen nog groter is dan gedacht. De gevolgen zijn ernstiger en de doorwerking duurt langer, zo luiden de conclusies. Pauline Krikke maakt zich al sinds haar aantreden sterk voor een betere aanpak van huiselijk geweld. Veel aandacht gaat daarbij vanzelfsprekend uit naar de slachtoffers. Krikke “Hulp zoeken, de drempel over, dat is voor slachtoffers vaak het grootste probleem. Daar moeten we stevig op inzetten. Maar ik zeg ook: met hulp aan slachtoffers alleen komen we er niet. We moeten ook naar de daders kijken. Het klinkt niet altijd even populair, maar ook zij moeten worden geholpen. Straffen alleen is niet genoeg.”
 
Straf en zorg hand in hand
Pauline Krikke trekt een vergelijking met de aanpak van iemand met schuldenproblematiek. “Ook daar is vaak sprake van meervoudige problematiek. Een buddysysteem van zogenoemde social casemanagers werkt daar goed om mensen stap voor stap uit de problemen te helpen. Bij de aanpak van daders van huiselijk geweld moeten straf en zorg echt hand in hand gaan. Door deze trajecten beter op elkaar af te stemmen, moet het mogelijk zijn om duidelijker grenzen te stellen aan de plegers van huiselijk geweld en het geweld definitief te doen stoppen.”
 
Daders vaak vroeger zelf slachtoffer
Aan de hand van een voorbeeld legt Krikke uit wat ze beoogt: “In Den Haag hadden we onlangs een pleger van huiselijk geweld, die tegelijkertijd ook hulp ontving van een instantie voor forensische zorg. Zijn leven was op dat moment heel onoverzichtelijk. Hij werd geplaagd door zorgen over zijn gezondheid, zijn werk, zijn woonruimte en de relatie met vrouw en kind. En dan was er ook nog  een ex-partner en de kwestie van de omgang met de kinderen uit die relatie. Hij moest aan allerlei zaken tegelijk denken en had met veel hulpverleners te maken: de reclassering, de instantie voor forensische zorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het lukte het hem niet continuïteit te brengen in zijn afspraken met deze instanties. Zo iemand zou geholpen zijn met steun uit een netwerk van buddies, begeleiders die hem bij de hand nemen.”
%d bloggers liken dit: