Europa in een notendop: acht landen doen er 18 dagen over om het eens te worden over 32 vluchtelingen

Wat je ook van de vluchtelingenproblematiek mag denken, die is inmiddels wel metafoor voor dat veronderstelde verenigde Europa. Acht landen hebben er sinds 22 december j.l. over gedaan om over het lot van 32 opvarenden van de Sea-Watch 3 te beslissen. Ze zijn onder meer afkomstig uit Congo, Libië, Egypte en Sudan. De Sea-Watch is van de Duitse gelijknamige hulporganisatie maar vaart onder Nederlandse vlag. Vroeger betekende zo’n vlag nog iets, tegenwoordig is het hooguit een fiscaal instrument. Maar Sea-Watch geven we daarvoor dispensatie, het gaat ze immers niet om geld. Het schip ligt in de wateren bij Malta en de operatie om de migranten in Malta te krijgen, begint nu zo snel mogelijk.

‘Het onderling gesteggel tussen de EU-lidstaten leidt ertoe dat dit soort humanitaire rampen kan ontstaan’, zegt een woordvoerder. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Roemenië, Luxemburg en Italië zijn de landen die deze mensen opnemen. Op Roemenië na zijn de voormalige Oostbloklanden afwezig. Op grond van de lopende quota-verdeelsleutel hadden ze er maar een paar hoeven opnemen.

Zo’n quotum is in dit geval ook al een metafoor, we gebruiken ‘m doorgaans voor afspraken over vis. Maar, zoals de opvarenden zeggen: ‘We zijn geen vissen, geen haaien, maar mensen zoals iedereen’.

 

%d bloggers liken dit: