De Nashville-verklaring vraagt om een antwoord: De Liefdesverklaring: teken nu!

Al eergisteren, toen het tumult over de Nashville-verklaring net was uitgebroken, publiceerde het Humanistisch Verbond de Liefdesverklaring. En een oproep ‘m te tekenen. Dat kan online, u doet dat hier.

Door al dat tumult gedwongen gingen we maar eens op onderzoek uit naar de wondere wereld van de mannenbroeders die in z’n opvattingen wel heel bijzondere standpunten kent en deelt. Waar we ons tot nu toe alleen maar in het verband van andere culturen en andere godsdiensten afvragen waar de grenzen van godsdienstvrijheid liggen, zien we in eigen land best veel over het hoofd.

Het is alsof je een vooral vanuit cultureel antropologisch gezichtspunt interessant en tot nu toe niet ontdekt volk aantreft.

Het Reformatorisch Dagblad blijkt een schier onuitputtelijke bron van informatie die zich weliswaar in het publieke domein bevindt maar voor velen van ons vaak onder de radar blijft.

In 2016 publiceerde het RD een interview met Kevin DeYoung. Hij is een Amerikaanse predikant met Nederlandse roots, zijn voorouders heetten De Jong. Net als in ons land is er in de VS voortdurend sprake van schiftingen. Zijn gemeente maakte zich in 2014 los van de Reformed Church in America vanwege de schuivende opvattingen over homoseksualiteit. En over het ambt voor vrouwen.

We lezen ondermeer:

‘Als we ruimte geven aan homoseksualiteit, tolereren wij een leer die mensen verder bij God vandaan brengt.’

‘ Aan de Bijbel kan geen enkel positief argument voor homoseksualiteit worden ontleend.’

‘Ook waren homoseksuele praktijken een van de redenen om de steden Sodom en Gomorra te verwoesten.’

In datzelfde RD komen vandaag Amerikaanse initiatiefnemers van de Nashville Declaration aan het woord. Kevin DeYoung was een van hun adviseurs. Dat levert deze uitspraken op:

‘De toonzetting is inderdaad scherp. Dat komt omdat het stuk een statement is in de richting van de homolobby’

‘Het was ook niet de bedoeling van de Nashville Declaration om deze mensen uit te sluiten; wel om hen te wijzen op de enige weg, de weg van Jezus Christus. Dan kunnen ze in hun alleen-zijn toch gelukkig zijn.’

‘Waar we in ieder geval niet van uit moeten gaan, is dat iemand homoseksuele gerichtheid voor altijd vaststaat en onveranderlijk is.

‘Consequentie is dat we homoseksuele verbintenissen afwijzen.’

Overigens moet het niet alleen afgelopen zijn met al dat homo-gedoe:

‘Maar vergeet niet dat de Bijbel ook geen ruimte biedt aan die verlangens van ongehuwden.’

Gevreesd moet worden dat er nog sprake zal zijn van Nashville-verklaring Part Deux.