Rechter wijst Donald Trump terecht: voorbehoedsmiddelen voor vrouwen blijven altijd in het standaardpakket

‘There is no need to wait for the ax to fall before an injunction is appropriate, particularly where defendants have estimated that it is about to fall on thousands of women — and, as a corollary, on the states.’

Met deze prachtige beeldspraak zette rechter Wendy Beetlestone van het Federal District Court in Philadelphia een streep door een wet die maandag zou zijn ingegaan en het werkgevers zou hebben toegestaan om op grond van geloofs- of andere gewetensbezwaren voorbehoedsmiddelen uit het verzekeringspakket te halen dat ze hun werknemers aanbieden.

In de Verenigde Staten werkt het zo dat collectieve ziektekostenverzekeringen door werkgevers voor hun werknemers worden afgesloten en ze daarmee ook een stem hebben over een deel van de dekking. Door de maatregel zouden zeker zo’n 70.000 vrouwen hun pil – althans de vergoeding ervoor – kwijtraken.

In een groot aantal staten werd de maatregel al door lokale overheden geblokkeerd maar de uitspraak van gisteren dekt nu alle staten.

Trump’s advocaten betoogden dat degenen die het proces aanspanden geen enkele vrouw hadden genoemd – bij naam – die last van de maatregel zou hebben gehad. En dat bracht Wendy Beetlestone – die nog door Barack Obama tot rechter werd benoemd – tot die uitspraak: ‘There is no need to wait for the ax to fall’.

In 2010 ondertekende Barack Obama de Affordable Care Act en in 2011 werd er de verplichting in opgenomen voor werkgevers om voortaan ook voorbehoedsmiddelen op te nemen in het pakket van de basisverzekering. Intussen hebben de eerste conservatief-orthodoxe religieuze belangenverenigingen al hoger beroep aangetekend.