Shirin Musa (Femmes for Freedom): ‘Sharia en Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn onverenigbaar’

Vandaag organiseert Femmes voor de Vrijheid en het Europees Centrum voor Recht en Justitie (ECLJ) een (neven)evenement over het onderwerp ‘Sharia-wetgeving en mensenrechten’ in de Assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg.

Het evenement wordt georganiseerd door Pieter Omtzigt (Nederland), Lord Anderson (Verenigd Koninkrijk) en Kerstin Lundgren (Zweden).

Twee Nederlandse vrouwen vertellen hoe de Sharia-wetgeving hen in burgerlijke gevangenschap hield en hoe ze pas na een lange juridische strijd hun rechten konden uitoefenen die zijn toegekend door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Shirin Musa, directeur van Femmes for Freedom, benadrukt dat haar baanbrekende rechtszaak de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de rechten van de vrouw in het huwelijk positief heeft veranderd, maar dat vrouwen in andere Europese landen nog steeds grote uitdagingen ondervinden bij het ontsnappen van huwelijkse gevangenschap. Musa zegt:

‘Het is nu of nooit dat de Raad van Europa zich krachtig verzet tegen de onrechtvaardigheid en het geweld van echtelijke gevangenschap. Wij zijn Europese burgers en verdienen erkenning en bescherming in alle lidstaten en de Raad van Europa. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in 2003 verklaard dat ‘het moeilijk is om iemands respect voor democratie en mensenrechten te erkennen en tegelijkertijd een regime gebaseerd op de sharia te ondersteunen, dat duidelijk afwijkt van de waarden van de Conventie, met name met betrekking tot zijn strafrecht en strafrechtelijke procedure, zijn regels over de wettelijke status van vrouwen en de manier waarop het ingrijpt in alle sectoren van het privé- en openbare leven in overeenstemming met religieuze voorschriften.’

Deze week bespreekt de Parlementaire Vergadering de ontwerpresolutie “Verenigbaarheid van de Sharia-wetgeving met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: kunnen staten die partij zijn bij de Conventie de Verklaring van Caïro ondertekenen?

De reden voor deze resolutie is dat verschillende lidstaten de Caïro-verklaring hebben ondertekend, waarin staat dat alle rechten en vrijheden die in de verklaring zijn vastgelegd, onder de islamitische sharia vallen. De sprekers zullen enkele problematische gebieden van de sharia belichten met betrekking tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Volgens het Nederlandse parlementslid Pieter Omtzigt is het essentieel dat alle burgers van Europa de rechten in de conventie kunnen gebruiken. Een strikte toepassing van de sharia betekent dat vrouwen hun huwelijkspartner niet kunnen kiezen en niet kunnen scheiden. De opkomst van sharia-raden in lidstaten verhindert dat mensen hun rechten uitoefenen.