Klimaatdoelen verder weg dan ooit, vermindering CO2-uitstoot wordt niet gehaald

Uit recent gepubliceerde cijfers van het Planbureau Leefomgeving (PBL) blijkt dat we in ons land maar 21 procent van de als doel geldende 25 procent CO2-reductie halen, over twee jaar. Overigens: nog drie andere partijen houden het zelfs op maar 16 procent in plaats van 25.

Het ziet er naar uit dat Urgenda binnenkort de dwangsom van € 500.000.000,- bij de Nederlandse Staat kan claimen. Dat wordt – in het bijna denkbeeldige geval dat de Staat betaalt – nog een heel dilemma hoe ermee om te gaan.

We denken dat we met niemand van mening verschillen over de vraag of we de aarde in een betere staat aan onze kinderen willen doorgeven. Hoe we dat kunnen bereiken, dat blijkt nog niet zo makkelijk. Zoals altijd in een verhitte discussie staan voor- en tegenstanders van welk standpunt dan ook met rode hoofden tegenover elkaar. Dat is altijd zo geweest, zie het kranten bericht uit 1982 hierboven.

Maar uit de nu beschikbare tussenrapportages komt toch tenminste (ook) een opmerkelijk beeld naar voren.

Het meest opmerkelijke is het dat er door een verkeerde inschatting van de marktprijzen voor energie, minder dan was voorzien werd geïmporteerd uit België, Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse gas- en kolencentrales bleken eenvoudigweg goedkoper te produceren en dus vond hun productie als eerste afzet. Want op één na zijn ze er allemaal nog.

Het is toch wel heel bijzonder dat als het doel om veel meer uit het buitenland te importeren wel was gehaald ons land een grotere CO2-reductie zou hebben behaald.  Simpelweg omdat onze centrales dan minder zouden hebben gewerkt en dus minder zouden hebben uitgestoten.

Maar voor die buitenlandse centrales zou dan het tegendeel hebben gegolden. Vandaag werd ook bekend dat Duitsland z’n doelen niet haalt en zelfs nog verder achterblijft dan Nederland. In Duitsland is de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen sinds het jaar 2000 nauwelijks gedaald. Dat komt met name door de zogenoemde ‘Atomausstieg’ in 2011. Na de kernramp in het Japanse Fukushima besloot Duitsland in een versneld tempo te stoppen met kernenergie. Het aandeel atoomkracht op de energiebalans is de afgelopen zes jaar al met tweederde gedaald. De laatste nog werkende kerncentrales moeten in 2022 dicht. En dus wordt het sluiten van de kerncentrales vooral gecompenseerd door de oude CO2-uitstotende steen- en bruinkoolcentrales. Precies het type centrale dat in ons land dicht moet om onze doelen te bereiken. Ze zijn het meest vervuilend.

En dan hebben we het nog niet over uit België en Frankrijk geïmporteerde energie die voor een groot deel in kerncentrales wordt opgewerkt. Kerncentrales? Daar willen we hier nog steeds niets mee te maken hebben.

Wij zouden onze doelen dus wel kunnen bereiken maar alleen door in een ander land gebruik te maken van technieken waar we hier vanaf willen. Onze besparingen op CO2-uitstoot slaan dan gewoon daar neer. Of Belgen en Fransen lopen de risico’s die we hier aan kerncentrales toedichten.

Zo kan het toch niet de bedoeling zijn? We maken ons druk over de herkomst van chocola en koffie. Maar energie kan ons niks schelen?