Alleen in Duitsland: abortuswetgeving uit 1933 blijft van kracht

We schreven er al eerder over. In Duitsland is nog altijd abortuswetgeving uit het NAZI-tijdperk (1933) van kracht. Op zich hoeft dat niet erg te zijn, als zo’n wet deugt en nog altijd van deze tijd kan zijn. Ten dele is dat ook het geval.

Onder die wetgeving is abortus tot 12 weken toegestaan, dat is het goede nieuws. Maar diezelfde wetgeving verbiedt artsen en klinieken om bekendheid te geven aan zowel abortus in het algemeen als de diensten die ze aanbieden. Het was een arts of kliniek zelfs verboden om publiekelijk te verklaren dat hij abortussen uitvoert.

Voor een vrouw die informatie zocht of een lokatie was het – in elk geval als het aan de wetgeving lag – onmogelijk om iets te vinden. In de praktijk ontstonden er natuurlijk allerlei workarounds.

Sinds maandag is aan die situatie een einde gekomen. Niet omdat een wet uit 1933 wordt geschrapt maar omdat er een verandering tot stand komt. Artikel 291a wordt gewijzigd.

Nog altijd mogen individuele artsen en klinieken niets communiceren, althans niet als dat juridisch een ‘aanbod’ zou kunnen zijn. Zo’n arts is dan gewoon strafbaar, er waren recent ook nog oproepen om ze te vervolgen. Er komt een door een medische belangenorganisatie gepubliceerde lijst van artsen en klinieken. Diezelfde organisatie geeft dan ook voorlichting.

Duitsland is nog altijd het enige Europese land dat het zo doet. Laten we bij al die BREXIT-discussies vooral niet vergeten dat er in tal van andere landen van het veronderstelde verenigde Europa ook nog het nodige te bespreken is.