Zullen we een griepgolf doen? Goed voor ons pensioen

Natuurlijk is dat een nogal ‘foute’ kop boven dit artikel. Maar jammer genoeg is-ie ook gewoon waar. Sterftecijfers worden in ons land nauwlettend in de gaten gehouden  want ze hebben invloed op van alles en nog wat. U staat er niet bij stil maar een hoger sterftecijfer is goed nieuws voor de begrafenissector, een laag cijfer is dan juist weer slecht. Er zijn jaren geweest met een hoger aantal faillissementen onder begrafenisondernemers omdat het een heel zachte winter was én een koele zomer. Zachte winters en tegelijk ook koele zomers zorgen doorgaans voor lagere sterftecijfers, vooral onder hoogbejaarden. Gevolg: aanmerkelijk minder begrafenissen, precies dat aantal minder dat je nodig kunt hebben om het hoofd boven water te houden.

Vandaag meldt Het Financieele Dagblad goed nieuws – als je het zo wilt zien – over het sterftecijfer van de afgelopen jaren. Er was steeds sprake van een heuse griepgolf met een flink hoger dan gemiddelde aantal slachtoffers met dodelijke afloop. Dat is goed voor onze pensioenen want een hoger sterftecijfer verlaagt de gemiddelde levensverwachting, een cijfer dat wordt gebruikt voor een eventueel verhogen of verlagen van de AOW-leeftijd. En voor de berekening van de dekkingsgraad van de pensioenfondsen.

Slechter nieuws is het dat het dit jaar nog niet erg wil opschieten met die griep, het allemaal erg mild. Volgend jaar komt het Actuarieel Genootschap met nieuwe ramingen voor de levensverwachting en in die cijfers telt 2019 mee. Die prognose in 2020 komt te laat voor de ruim een miljoen deelnemers in de pensioenfondsen voor de metaalsector. Die moeten volgend jaar al korten. Tenzij de polder alsnog een pensioenakkoord bereikt. Maar daar ziet het nu nog niet naar uit.

Het blijft bijzonder dat we de toekomst en oude dag van ons allemaal (mede)afhankelijk laten zijn van een of meer al dan niet forse griepgolven. Dat zou anders moeten en daar schreven we vorige week al over.

 

 

%d bloggers liken dit: