Wel gratis scheermesjes en scheerschuim, geen gratis maandverband en tampons in een ziekenhuis? Daaraan komt in Engeland nu een einde.

Het lijkt een futiliteit en het is onbegrijpelijk dat we er anno 2019 over moeten schrijven. Maar in Engeland was het de praktijk dat mannen in ziekenhuizen wel op gratis scheermesjes en scheerschuim konden rekenen terwijl de verstrekking van gratis maandverband en tampons aan vrouwen bij een ziekenhuisopname in de meeste protocollen niet voorkwam.

Die situatie – hoe ridicuul ook – is het zoveelste voorbeeld van ingesleten ongelijke behandelingen van vrouwen en mannen waarbij veel te weinig wordt stil gestaan. Een jaar nadat de British Medical Association constateerde dat ziekenhuizen vaak een ‘poor and inconsistent‘ beleid hadden als het gaat om het verstrekken van zelfs de meest simpele sanitaire zaken heeft de National Health Service England besloten dat het roer om moet.

In Schotland zijn ze al een stap verder. Daar is er een project dat ook op scholen en universiteiten voorziet in de gratis verstrekking.

Een volgende mijlpaal zou het moeten zijn om de belasting van 5 procent, die op maandverband en tampons wordt geheven, terug te brengen naar een ‘0’-tarief.

Begin 2016 tekenden meer dan 300.000 mensen de petitie “Stop taxing periods. Period.

Die optie is er pas als de Brexit een feit zou worden want Europese regels stellen dat maandverband en tampons ‘luxe, niet-essentiële’ producten zijn. Daartoe hebben maar liefst 27 lidstaten besloten.

En in ons land? Maandverband en tampons ontkwamen zelfs niet aan de belastingverhoging van 1 januari j.l.: de btw ging met 50 procent omhoog, van 6 naar 9 procent.

Het kan nog erger. In België werd 21,5 procent geheven, vanaf 2018 is dat verlaagd naar 6 procent.

We zijn geneigd om India als een Derde Wereldland te zien. Maar juist India schafte in 2018 alle belastingen op maandverband en tampons af.