Het spel is op de wagen: 81 informatieverzoeken van de Democraten. En Donald Trump wuift ze allemaal weg

Maandag diende Jerrold Nadler, voorzitter van de juridische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, maar liefst 81 informatieverzoeken in bij tientallen partijen waarvan wordt vermoed dat ze meer weten over Donald Trump dan nu bekend is. Informatieverzoeken van allerlei personen en instanties die om uiteenlopende redenen al onderzoek doen naar Trump zijn op zich niets nieuws. Maar zo’n collectief verzoek van het Huis is dat wel, amper twee maanden nadat de Democraten de meerderheid kregen.

Nadler maakte duidelijk dat de Democratische meerderheid geen zin heeft om nog langer te wachten op de uitkomsten van het onderzoek van openbaar aanklager Robert Mueller. Dat onderzoek moet vooral criminele activiteiten aan het licht brengen. Het Huis richt zich niet alleen daar op, er zijn heel wat zaken die weliswaar niet crimineel zijn maar wel ernstige politieke consequenties kunnen hebben. Nadler:

“We will act quickly to gather this information, assess the evidence and follow the facts where they lead with full transparency with the American people. This is a critical time for our nation, and we have a responsibility to investigate these matters and hold hearings for the public to have all the facts. That is exactly what we intend to do.”

De informatieverzoeken dwongen Trump om zijn bevoegdheid te gebruiken om allerlei overheidsinstanties te verbieden bepaalde informatie openbaar te maken. Of hij daarmee wegkomt zal blijken.

Want als een ‘workaround’ hebben de Democraten zich met deze 81 verzoeken grotendeels beperkt tot stukken die wel al in het kader van andere onderzoeken zijn opgevraagd en verstrekt maar daarmee niet openbaar werden.

En bovendien gaan de verzoeken naar heel veel natuurlijke personen waarop de president formeel geen invloed heeft, in elk geval niet uit hoofde van zijn functie. Zoals Julian Assange, Donald Trump Jr, Eric Trump, Jared Kushner, Jeff Sessions, Michael Cohen, Steve Bannon. En nog veel meer.

Wilt u de lijst – en de complete informatieverzoeken – lezen (het is zeer interessant leesvoer maar u heeft er wel een weekend voor nodig), dan kan dat hier.

Gebruiksaanwijzing: elk verzoek begint met de naam aan wie het verzoek is gericht, daarachter de begeleidende brief en de lijst met opgevraagde stukken. En dat 81 maal.

%d bloggers liken dit: