Zou Hillary het zonder Bill wél hebben gered?

Vorige week liet Hillary Clinton weten dat ze het niet nog een keer zou gaan doen. Eerst sneuvelde ze ooit in de race voor de Democratische kandidatuur. Barack Obama was de winnaar. Vervolgens sneuvelde ze als Democratische kandidaat tegen Donald Trump die wel zo’n drie miljoen stemmen minder kreeg. Dat kan allemaal in het Amerikaanse systeem.

Kijken we naar de huidige lijst van vrouwelijke kandidaten met ondermeer kanonnen als Amy Klobuchar, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand en Tulsi Gabbard, dan is soms wel sprake van een (ver) familielid dat ook min of meer politiek succesvol was of nog is. Maar er is in geen velden of wegen een man te zien die in meerdere of mindere mate een pad voor deze vrouwen heeft gebaand.

De New York Times legt vandaag uit hoe met het verlies van Hillary – en vooral haar besluit het niet opnieuw te proberen – een heel nieuw tijdperk aanbreekt: dat van de vrouwen die het helemaal op eigen kracht doen, zonder man, oom, broer of vader die het eerst deed: politiek carrière maken. Is dat zo?

Het is een interessante vraag maar ook een vraag die noodzaakt erover na te denken of Bill Hillary in de weg heeft gestaan. Teruggaand in de geschiedenis lijkt het min of meer vast te staan dat ze al op de universiteit voor elkaar kozen en dat Bill aanvankelijk degene met de politieke ambities was. Dat bracht hem het gouverneur- en vervolgens ook het presidentschap. Hillary steunde hem, actief. Daarna was Bill actief in de verkiezing van Hillary tot senator voor New York. Hoe dat uitwerkte komen we niet meer te weten want dankzij of ondanks Bill: ze won.

Tijdens de presidentscampagne was Bill er wel maar niet prominent. Maar het zal veel kiezers toch moeite hebben gekost om bij Hillary niet ook aan Clinton te denken, voor die naam en die man koos ze nu eenmaal ooit.

Het is te laat, we komen er niet meer achter. Waar we wel achter komen is wie Hillary uiteindelijk actief zal gaan steunen, zoiets heeft ze al toegezegd. En of dat dan gaat helpen. Zo ja: dan zou ze Donald Trump uiteindelijk toch (ook mede) verslagen hebben.