Eerste uitgave van het OPZIJ Boekenfonds: Mijn rooie roomse oma

Deze week is OPZIJ begonnen met een uitgeverij van boeken. Dit is de eerste titel:

Mijn rooie, roomse oma

Rooms-Katholiek én socialist? Dat ging heel lang niet samen

van auteur Ineke van Pelt 

Ineke van Pelt herinnert zich haar oma die, wonend in het overwegend katholieke zuiden van ons land, niet alleen katholiek was maar ook socialist.

Dat je er als vrouw ook nog eigen politieke ideeën op na hield was tot daar aan toe. In elk geval bij de stembus hield je die voor je, je stemde zoals je man. Ineke’s oma deed dat anders. Maar bovendien kon het ook buiten de betrekkelijk privacy van het stemhokje niet veel mensen ontgaan dat ze én katholiek én rood was.

Dat kwam haar – en niet alleen haar maar elke katholiek – op heel veel maatschappelijke druk te staan en – in die tijd – ook vanuit de kerk. Wie niet, zoals door de kerk voorgeschreven, op de RKSP stemde, wachtte niet minder dan de hel.

Het boek is niet alleen de geschiedenis van een katholieke vrouw die meemaakte dat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd, het schetst ook een beeld van de tijd dat armoede in Nederland eerder regel dan uitzondering was en er keurig binnen de door mannen geschetste lijntjes werd gekleurd. De vrouw wist haar plaats, die was goed en moest vooral ook zo blijven.

Het zal voor alle Nederlanders van de naoorlogse generaties herinneringen oproepen aan hun eigen opa’s en oma’s en een tijd waarover al te makkelijk in romantiserende sfeer wordt gesproken.