Zeg Thierry Baudet: Zo ‘Nederlands’ zijn we hier….

In 2008 werd onder scholieren een DNA-onderzoek gedaan. Het bleek dat 77,5 procent directe afstammeling was van de jagers/verzamelaars die 35.000 jaar geleden in de Oude Steentijd West-Europa binnenkwamen. Twintig procent stamde af van boeren die zevenduizend jaar geleden in de Nieuwe Steentijd het huidige Nederland binnenkwamen, en 2,5 procent van recente immigranten.
 Het ligt voor de hand dat als over honderd jaar eenzelfde onderzoek wordt gehouden, het percentage Nederlanders met DNA van recente immigranten aanmerkelijk blijkt te zijn gegroeid.

De vraag is of dat erg is. Zonder dat we erbij stil staan hadden we – lang voor er sprake was van de immigratiestromen – te maken met wat de landen van oorsprong voortbrachten.

Om te beginnen is ons huidige cijferstelsel afkomstig uit de Arabische wereld. De Italiaan Leonardo Fibonacci kwam er op een handelspost in Noord-Afrika mee in aanraking en introduceerde het in Italië, omdat het veel efficiënter was dan het toen nog in gebruik zijnde systeem met Romeinse cijfers. Hetzelfde geldt voor de abacus, de voorloper van de rekenmachine.

Terwijl wij nog in berenvellen liepen en onze vrouwen verdobbelden, werden in het Midden-Oosten de sterren bestudeerd. Daar ligt de bakermat van de wetenschap. In Mesopotamië en Egypte werd zevenduizend jaar geleden al gewogen; dat deden wij hier heel lang nog op het oog of in de hand. Terwijl wij hier nog met stenen en takken in de weer waren, werden in Egypte tempels en piramiden gebouwd. Ook de geschiedenis van het weven begon in die landen, een techniek die bij ons pas veel later bekend werd. Het is natuurlijk een tragedie dat de afstammelingen van al die volkeren nu door oorlog hier hun heil zoeken.

Als formeel, juridisch bewijs van Nederlanderschap kunnen we het bezit van een Nederlands paspoort zien. Maar een paspoort zegt nog niet zo veel over identiteit, want nog bij de laatste meting door het Centraal Bureau voor de Statistiek bleken niet minder dan 1,3 miljoen personen met een Nederlands paspoort er ook een te hebben van een ander land. Bovendien barst het in ons land van de achternamen die wijzen op een immigratiegeschiedenis: Aboutaleb, Cohen, d’Ancona, de Buisonjé, Horvath.

En Baudet natuurlijk, het klinkt Frans maar is Belgisch.

Thierry’s voorouders kwamen in 1795 – waarschijnlijk op de vlucht voor de dienstplicht – uit het plaatsje ‘s-Gravenbrakel in Henegouwen, vanwege de tegenwoordig overwegend Franstaligheid van de bevolking nu meer bekend als Braine-le-Comte. Braine-le-Comte klinkt natuurlijk een stuk chiquer en zal Thierry ongetwijfeld beter bevallen.

Geert Wilders heeft zelf Joods-Indonesische roots, via zijn moeder. Hoeveel van Wilders’ voorvaderen zouden er autochtoon Nederlander zijn? In elk geval weten we dat zijn vrouw dat niet is.

We borduren nog even verder op het WRR-rapport (‘ Identificatie met Nederland’) uit 2007, lees ook dit.

Het persbericht dat de WRR destijds verspreidde, kan zó opnieuw worden uitgebracht, het is actueler dan ooit.

Een citaat: ‘De urgentie om op een andere manier naar nationale identiteit te kijken is zonneklaar: zowel migranten en hun kinderen als ‘oorspronkelijke’ Nederlanders voelen zich niet altijd meer op hun gemak in ons land en soms zelfs buitengesloten. Sommigen keren zich helemaal af van de Nederlandse samenleving en trekken zich terug in hun eigen groep. In extreme gevallen is er zelfs sprake van radicalisering en angst.’

Eerder in dit artikel putten we uit eeuwenoude geschiedenis. Maar ook het recente verleden leert ons van alles. Begin jaren ’60 van de vorige eeuw sloot de Nederlandse regering verdragen met Italie en Spanje. Doel: het regelen van het werven van gastarbeiders in die landen, voor de textielindustrie in Twente. De integratie verliep verre van vlekkeloos, er braken zelfs rellen uit. Met Italie en Spanje verkeren we nu in de Europese Unie, het kan verkeren. En wanneer at u ook alweer voor het laatst Italiaans of Spaans?