Als vrouw op straat voortdurend over je schouder moeten kijken…

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd Israel opgeschrikt door een golf van verkrachtingen. De situatie was zo ernstig dat de Israelische regering zich erover boog. Er werd serieus gesproken over het instellen van een avondklok voor vrouwen, totdat de daders zouden zijn gevonden.

Dat schoot bij de legendarische vrouwelijke premier Golda Meir volledig in het verkeerde keelgat. Als er dan al een avondklok moest komen, dan voor de mannen, dat was haar standpunt. De mannen zijn immers de daders, laat de mannelijke goeden dan maar onder de kwaden lijden. U begrijpt: die avondklok kwam er niet.

De New York Times haalt de herinnering aan het standpunt van Golda Meir op bij dit artikel dat gaat over de risico’s die alleenreizende vrouwen lopen, wereldwijd. In 2018 alleen hebben we het over tientallen vermoorde, alleenreizende vrouwen in meerdere landen zoals Australië, Costa Rica, Marokko. En dan hebben we het nog niet over aanrandingen en verkrachtingen.

Aanleiding voor het artikel was het doel dat Jessica Nabongo zichzelf stelt: ze wil de eerste zwarte alleenreizende vrouw worden die elk land van de wereld heeft bezocht. Het valt haar – als ze zich voorbereid – op dat, als er al gewaarschuwd wordt voor gevaren, zo’n boodschap zich richt op vrouwen. Nooit leest ze een oproep aan mannen om zich te gedragen. Citaat:

‘We tell women what not to do to avoid being attacked instead of telling men not to attack women’

OPZIJ publiceerde deze week ook het artikel van Tessel ten Zweege over haar ervaringen in het Amsterdamse uitgaansleven.

Er is veel voor te zeggen dat de Overheid de komende jaren campagne voert, gericht op mannen in alle leeftijdscategorieën. Dat is hard nodig en we vinden op dit moment nog geen spoor van een voornemen.