Een hele wijk vernoemd naar vrouwen. ‘En dat in Putten, hè’

De kop boven dit artikel namen we een op een over uit De Volkskrant van vandaag, er wordt een inwoner van Putter geciteerd, Wilma van Voorst, raadslid en zichzelf ‘feminist-light’ noemend.

Bij Putten denken we doorgaans aan van alles maar De Verlichting is niet het eerste dat opkomt. Veel van de redenen daarvoor blijven ongetwijfeld onverminderd van kracht maar één ding moeten we Putten nageven. Waar tal van gemeentes in ons land nog worstelen met het al dan niet slopen van straatnaambordjes met zeehelden, laat staan hoe die – en nieuwe straten – dan te noemen, doen ze het in Putten gewoon.

Van de 350 straatnamen waren er in Putten 11 vernoemd naar een vrouw. Veranderen was geen optie, als er al zeehelden in het spel waren, dan bleef alles zoals het was. Maar nu kwam er een nieuwe wijk, een nieuw momentum. Maar liefst 12 straten worden of zijn al vernoemd naar sterke lokale vrouwen. De hele wijk.

We berichtten hier al eerder over De Bovengrondse en #meervrouwopstraat. We moeten toegeven: Putten hadden we daarbij niet in beeld. Dom, dom,dom. In Putten hebben ze het dan over ‘grootstedelijke arrogantie’. Terecht.

Dit zijn enkele van de namen:

GERRITJE VAN BEEK

NADAT HAAR MAN IN DE PUTTENSE RAZZIA WAS WEGGEVOERD, WERD ZIJ IN ZIJN PLAATS DE KLOKKENLUIDER VAN PUTTEN. DRIEMAAL PER DAG LUIDDE ZE DE ZWARE KLOKKEN VAN DE HERVORMDE OUDE KERK.

AARTJE SIMON

WAS ALS JONG MEISJE KOERIERSTER VOOR HET VERZET

DE DAMES THIJSSEN

MOEDER EN DOCHTERS THIJSSEN HADDEN TIJDENS DE OORLOG EEN PENSION DAT EEN VERZAMELPLEK WERD VAN VERZETSMENSEN. DE DOCHTERS THIJSSEN WAREN BEIDEN OOK KOERIERSTERS.

ZUSTER JOUSTRA

EEN VRIJGEZELLE VROEDVROUW DIE IN DE JAREN VIJFTIG EN ZESTIG VEEL PUTTENSE KINDEREN TER WERELD HIELP.

TRIENTJE TIMMER

WAS EEN ZEER GELOVIGE BOERENVROUW DIE OP HAAR BOERDERIJ VERZETSSTRIJDERS ONDERBRACHT. TEVENS DE LAATSTE VROUW IN PUTTENSE KLEDERDRACHT.

JANSJE ROZENDAAL

HAD ALS ONDERWIJZERES EEN GROTE MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS. ZE WAS POLITIEK ACTIEF EN SPANDE ZICH IN VOOR HET BEHOUD VAN HET PUTTENS DIALECT.