De transparantie van Thierry Baudet: tenminste zes verenigingen en stichtingen op één adres. Er wordt onderling flink zaken gedaan.

Nu Henk Otten een ‘greep in de kas’ wordt verweten en hij vervolgens vanuit alle hoeken wordt geknipt en geschoren, zijn wij van OPZIJ toch benieuwd naar wat we over de financiën van Forum voor Democratie te weten kunnen komen. We wilden dat vooral ook weten om die ‘ruim € 30.000,-‘ die Otten zichzelf heeft uitbetaald – en vervolgens heeft teruggestort – te kunnen plaatsen. Is dat werkelijk zo onbehoorlijk of tenminste vreemd in de financiële verhoudingen van die tenminste zes entiteiten waar Thierry Baudet een vinger in de pap lijkt te hebben?

Op de site van de Vereniging Forum voor Democratie treffen we een jaarverslag aan, opgesteld door een accountant maar wel met een ‘samenstellingsverklaring’. Grote bedrijven en instellingen krijgen doorgaans een ‘goedkeurende verklaring’ maar dat zit er voor FvD niet in. Dat is niet verdacht, het heeft ermee te maken dat de organisatie klein is. De accountant doet het met de ‘input’ van FvD en gaat ervan uit dat die juiste informatie omvat. En vervolgens toetst de accountant het een en ander.

No products found

Er is geen reden om de jaarrekening te twijfelen. Toch, al lezend, stuiten we op een aantal zaken dat de aandacht vraagt.

In 2017 bestaat het eigen vermogen van de verenigingdat is de partij waarop mensen stemmen – € 84.435,-.

Keurig voor zo’n jonge partij.

Maar opvallend is het wel dat de vereniging schulden heeft aan de Stichting Forum for Democracy International en wel tot een bedrag van € 76.066,-.

Hoe ontstaat een schuld? Het kan zijn dat de een de ander een lening heeft verstrekt. het kan zijn dat de een de ander diensten laat leveren en daarvoor nog niet heeft betaald.

Het roept de vraag op waar die Stichting Forum for Democracy International z’n geld vandaan haalt. En waarom die geldstroom er is.

Het lijkt er ook op dat zich daar nog en flinke nabrander gaat afspelen met Henk Otten want hij en Thierry Baudet zijn samen de bestuurders van die stichting en alleen samen bevoegd. Thierry kan Henk in elk geval dáár niet op straat bonjouren.

Ook is er een schuld aan de Stichting Renaissance Instituut. Bestuurders daar zijn Paul Cliteur, Rob Rooken, Roelof Dekker. Op de site van deze stichting staan Cliteur en Baudet op de homepage. Aan deze stichting heeft de vereniging Forum voor Democratie eind 2017 ook een schuld, van € 17.241,-. Hier spelen dezelfde vragen.

Met deze twee schuldposities is het gehele eigen vermogen gemoeid, er wordt kennelijk zaken gedaan maar er wordt geen uitleg gegeven over wat die inhouden. Het kan ook best zijn dat de gedane zaken veel meer geld omvatten maar dat een deel of groot deel geen schuld is maar al is betaald.

En tenslotte heeft de Vereniging Forum voor Democratie een vordering van € 67.851,- op de Stichting Forum voor Democratie. Nog even opfrissen: de vereniging is de politieke partij, die stichting staat daar los van hoewel de bestuurders volgens de Kamer van Koophandel – per vandaag (29 april 2019) – dezelfden zijn: Thierry Baudet, Henk Otten, Rob Rooken.

Op Herengracht 74 – het adres van FvD – in Amsterdam is een hoop te doen. Er staan nogal wat activiteiten ingeschreven en met tenminste zes ervan heeft Thierry Baudet iets te maken. Financiële dwarsverbanden lijken er genoeg, in elk geval vindt er financieel verkeer plaats tussen de de vereniging (‘de partij’) en drie andere stichtingen en verenigingen op datzelfde adres. Dat moet een stuk transparanter kunnen.

  • Vereniging Forum voor Democratie
  • Stichting Forum for Democracy International
  • Stichting Forum voor Democratie
  • Stichting Renaissance Instituut
  • Stichting Ondersteuning FVD Fractie Amsterdam
  • Jongerenorganisatie Forum voor Democratie