“Is there no area in life where men can take a vacation from women?”

De kop boven dit artikel is een ‘hartekreet’ van Stephen Moore, een door Donald Trump beoogd lid van de ‘Fed’ (Federal Reserve, het comité van Amerikaanse bankiers dat een doorslaggevende rol speelt in het rentebeleid en het beteugelen of bevorderen van inflatie en aldus de Amerikaanse economie). Zijn uitspraak is weliswaar niet heel recent maar hij staat als een huis en komt hem nu niet heel goed uit.

Stephen Moore is al de derde persoon die Trump nomineert voor de positie die een benoemingstermijn van 14 jaar kent. Een lid van de Fed zal dus altijd onder tenminste twee presidenten dienen maar het kunnen er ook vijf zijn. Net als bij de Supreme Court – het Amerikaanse Hooggerechtshof – regeert een president met een benoeming – progressief of conservatief – lang over zijn graf. Twee eerder genomineerden voor de Fed kozen nog voor hun benoeming eieren voor hun geld want er waren nogal wat vlekjes in hun verleden en ze hadden geen zin om daarover aangesproken te worden door de Amerikaanse senaat. Een van de twee gaf als reden dat hij niet eerder had begrepen dat hij als lid van de Fed maar een paar ton zou verdienen, voor dat geld komt hij niet uit z’n stoel.

En nu is er dus Stephen Moore. Het heeft er alle schijn van dat hij – net als Trump – een fan van locker room talk is, aan zo’n uitspraak als “Is there no area in life where men can take a vacation from women?” moeten we dan ook niet te zwaar tillen. Het is humor.

De man maakt zich serieus zorgen. Nog deze week stelde hij:

“The biggest problem I see in the economy over the last 25 years is what has happened to male earnings, for black males and white males as well,” Moore said. “They’ve been declining. That is, I think, a big problem.”

Sinds 2010 zijn de lonen van de gemiddelde Amerikaanse man met 2,1 procent gestegen, de lonen van vrouwen stegen met 3,9 procent.

Inderdaad, zorgwekkend…….

Het lijkt erop dat ook Stephen Moore het niet gaat worden en hij ziet zelf ook wel wat problemen.

“If it comes down to things I wrote 18 years ago that were impolitic, that I’ve apologized for, that were, you know, insulting, then I’m in trouble.”

 

%d bloggers liken dit: