Sophie in ’t Veld (D66), tu quoque?

Welk vak je ook uitoefent, vroeg of laat word je ermee besmet. Als je het al niet was. Je gaat zomaar doen wat iedereen in die positie doet, dat is het nieuwe normaal en het went snel als het comfortabel is.

De verhalen over Europarlementariërs die – in vergelijking met de mensen die ze zeggen te vertegenwoordigen – enorme bedragen opstrijken voor hun diensten en er in werkelijkheid niets of niet veel tegenover zouden stellen zijn er genoeg.

In Nederland lezen we ze graag want ze gaan vaak over vertegenwoordigers van andere landen, die nemen het niet zo nauw. En als ze al over Nederlanders gaan dan moet het bijna wel VVD-‘ers of PVV-‘ers betreffen, zo wil de mores.

En toen, gisteren, was er opeens Sophie in ’t Veld, aangesproken door HP/De Tijd. Zoals dat gaat was ze daarna alleen nog maar bezig met damage control, de media ruiken aangeschoten wild.

We willen er best genuanceerd over publiceren maar ook dan is de conclusie die van HP/De Tijd.

Laten we beginnen met wat we kunnen vaststellen als het gaat om vergoedingen die Europarlementariërs ontvangen. Want HP/De Tijd zag in de opsomming zelfs nog iets over het hoofd.

Salaris

Het salaris bedraagt € 8.757,70 per maand. Daarvan zou na belastingheffing vanuit Europa € 6.824,85 overblijven.

Overige vergoedingen

Bij deze vergoedingen gaat het deels om vaste bedragen onafhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten (zogenaamde forfaitaire vergoedingen), en deels om vergoedingen voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

De vaste vergoeding bedraagt € 4.513,- per maand, die is voor ‘algemene uitgaven en ‘forfaitair’.

Reiskosten naar Brussel en Straatsburg worden extra vergoed: € 0,53 per kilometer of een eersteklas treinkaartje. Overigens: wij, gewone burgers, ontvangen maximaal € 0,19 per kilometer. Méér mag niet van de fiscus

Reizen voor andere doelen dan officiële vergaderingen van het Europees Parlement worden ook vergoed, voor zover deze reizen uit hun functie als Europarlementariër voortkomen, tot een maximum van € 4.454 per jaar. Daarvoor moet je wel bonnetjes overleggen.

En tenslotte komen we op de € 320,- per dag die Europarlementariërs na het tekenen van de presentielijst ontvangen voor het bijwonen van officiële vergaderingen. Ook dat bedrag is forfaitair, geen bonnetjes nodig.

Daarover is in het verleden van alles te doen geweest toen bleek dat Europarlementariërs alleen even binnenkwamen om de presentielijst te tekenen en er daarna direct vandoor gingen om er toch nog een leuke dag van te maken.

Sophie in ’t Veld woont al jaren in Brussel maar ontvangt toch die € 320,- voor elke vergaderdag daar. Ze heeft in Brussel een eigen huis.

Desgevraagd wrong Sophie in ’t Veld zich gisteren in allerlei bochten, het was allemaal volgens de regels. En ze gebruikte het geld ook voor werkbezoeken aan ons land. Dat kan ook best als je jaarlijks in totaal € 178.936,-* netto ontvangt. (De reiskosten naar het Europarlement in Brussel en Straatsburg komen daar tot maximaal € 4.454,- per jaar nog bij).

  • 12 x (€ 6.824,85 + € 4.513,- ) = € 136.056,- plus 134 vergaderdagen van € 320,- = 42.880,-.

Die € 178.936,- is zeker niet een nettosalaris, er moeten inderdaad nogal wat kosten van worden betaald. Maar zelfs als je de helft overhoudt verdien je netto meer dan Mark Rutte die € 157.287 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering verdient, bruto.

‘Europese politiek gaat over waarden en morele keuzes.’  Dat lezen we op haar persoonlijke pagina, onder het kopje ‘Visie‘.

D66 haastte zich inmiddels om bekend te maken dat er bedragen zijn  teruggestort. Volgens de woordvoerder gebeurt het ieder jaar dat er terugbetalingen worden gedaan, ‘omdat bepaalde kosten ten onrechte als kantoorkosten zijn aangemerkt’. ,,Wij gaan sowieso elk jaar door de boeken en dan komen er altijd zaken boven. Dat hebben we nu na vragen van HP/de Tijd eerder gedaan, zonder dat we van de specifieke voorbeelden die het blad aandraagt op de hoogte waren.”

Da’s best bijzonder: je stort bedragen terug terwijl je niet weet waarover het gaat. En bovendien: als je niet waar het over gaat zou dat betekenen dat er ruim vier maanden na dato geen inzicht is in wat je partijlid als Europarlementariër in 2018 deed, qua verblijf en kosten.

Hoeveel In ’t Veld precies heeft terugbetaald is niet bekend gemaakt.

,,Sophie vindt de vergoedingen echter hoog genoeg en vindt het heel gewoon dat ze haar regelmatig verblijf in Nederland, zo’n 90 dagen per jaar, uit eigen zak betaalt”, aldus de woordvoerder.

Da’s toch niet haar eigen geld, dat is het geld dat ze ten onrechte ontving, het is al zo’n 15 jaar aan de gang. En het gaat wel over zo’n € 28.000,- per jaar waarin hotelovernachtingen de grootste kostenpost zouden moeten zijn.

En, zoals we haar gisteren op het journaal hoorden vertellen – namelijk: iets anders – is dat een plotseling ingedaald nieuw inzicht. Want eerst was het haar standpunt dat ze die bedragen die ze ‘voor verblijf in Brussel’ ontvangt gebruikt voor dat ‘regelmatige verblijf in Nederland’. Dat heeft ze ook zwart op wit tegen HP/De Tijd verklaard, citaat: ‘Ik heb er voor gekozen om de extra kosten in Nederland te dekken uit het totaalbedrag.’

Tenslotte. Het is jammer dat dit soort zaken zo verlopen want de discussie over al dan niet exorbitante vergoedingen voor Europarlementariërs in het algemeen komt zo op één hoop met wat in werkelijkheid een kleinere affaire is die haar en D66 nog lang wordt nagedragen. Want zo werken die dingen.

 

%d bloggers liken dit: