Een rechter die NRC verbiedt om de naam van een ontslagen hoogleraar te noemen. Onder welke steen heeft zo’n rechter gelegen?

Vandaag publiceert NRC Handelsblad een groot artikel over een wegens wangedrag ontslagen hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Deze hoogleraar kreeg tevoren inzage in het NRC-concept en spande een kort geding aan. Daarop verbood de rechter niet de publicatie maar wel het noemen van de naam van de hoogleraar.

Privacy-overwegingen gaven daarbij de doorslag. Het is natuurlijk een groot goed dat een rechter de gevolgen van een publicatie meeneemt en daarbij privacy zwaar weegt.

Maar met alle publiciteit die alleen al met de voorgenomen publicatie en het kort geding gepaard gaat weet je één ding zeker: iedereen slaat aan het Googlen en de kans dat je de naam zó tevoorschijn tovert is 100 procent. Want is het immers niet zo dat er al in 2018 sprake was van een onderzoek door een extern bureau, ingeschakeld door de UVA? En heeft dat bureau niet gerapporteerd? En heeft de UVA op grond daarvan niet de hoogleraar ontslagen? En heeft de UVA dat niet – weliswaar intern maar toch wel breed – gecommuniceerd? Citaat uit een destijds door de UVA verspreid bericht dat overigens nog altijd op de website van de UVA kan worden aangetroffen.

Het klopt, er wordt ook daar geen naam genoemd. Maar sprekend van ‘Een aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) verbonden hoogleraar’ is dat net zo anoniem als sprekend over een 19-jarige centrale verdediger van Ajax. Of een 21-jarige Nederlandse Formule I-coureur die – we benadrukken het maar even voor alle zekerheid – natuurlijk helemaal niets met de praktijken van de man waar het over gaat te maken hebben.

Defacto was de anonimiteit van de hoogleraar door de UVA al in november 2018 opgeheven.

Deze oud-hoogleraar heeft zich aan allerlei buitengewoon nare zaken schuldig gemaakt jegens vrouwen. Dat staat vast, er is onderzoek naar gedaan en de man is ontslagen. Voor zover bekend heeft zijn ontslag niet aangevochten. De publicatie dan wél toestaan maar de hoofdpersoon geanonimiseerd laten opvoeren: daar begrijpen we in dit geval niets van.