Een gesprek met een ‘vertrouwenspersoon’ is bij GroenLinks kennelijk niet zo vertrouwelijk

En dan is er nu een relletje bij GroenLinks, sommige media noemen het al een moddergevecht. Daar houden we niet van maar in dit geval is er wel sprake van een interessante bijvangst.

Zihni Özdil stapt uit – meestal een eufemisme voor ‘eruit gezet’ – en geeft zijn zetel terug. Özdil stelde een tijdje terug in een interview het leenstelsel voor studenten aan de orde en inmiddels is dat onderwerp – tenminste mede door zijn uitspraken – helemaal terug op de agenda. En terecht. GroenLinks steunde jaren geleden de introductie van het leenstelsel en heeft nu een flinke berg boter op het hoofd want, min of meer gedwongen door een nieuw, door Özdil gecreëerd, momentum is de partij gedwongen terug te komen op een eerder ingenomen standpunt. Daar is niets mee mis, ook nieuwe inzichten kun je volgen.

Dat Özdil het onderwerp zelf op de agenda durfde te zetten én omdat hij zijn zetel teruggeeft – hij zou niet de eerste zijn die als eenmansfractie doorgaat,  – maakt dat wij gevoelens van grote sympathie niet kunnen onderdrukken.

Zijn moed om tegen het partijstandpunt in te gaan zal in elk geval door studenten worden gewaardeerd. Studenten stemmen vaak GroenLinks en het is altijd prettig als je partij weet welke problemen je hebt.

Maar die moed kost hem wel de kop, Jesse Klaver is niet blij met hem. Of niet blij met de de ruk aan het stuur die Özdil bij de partij gaf.

Volgens Jesse Klaver is Zihni Özdil binnen de fractie onhandelbaar, hij zou zich niet aan afspraken houden en collega’s zouden zich niet veilig voelen. Özdil zou ook gesprekken hebben opgenomen en pogingen daartoe hebben gedaan. Dat laatste vertelde hij aan een vertrouwenspersoon van GroenLinks die het kennelijk zonder scrupules bij Klaver meldde die daarmee het mes in handen kreeg en de rug van Özdil in zicht.

We kunnen niet beoordelen hoe Özdil zich binnen de fractie gedroeg. Maar uit wat we wel weten denken we niet dat zijn standpunten hem ongeschikt maken voor de politiek. Van zo’n vertrouwenspersoon weten we dat zo net nog niet.