Nominatie OPZIJ Literatuurprijs 2019: BETTE DAM Op zoek naar de vijand

Het boek

Tijdens een bezoek aan de Nederlandse troepen in Afghanistan in 2006 ontdekte Bette Dam hoe weinig de soldaten wisten over hun vijand. Ze besloot het militaire kamp te verlaten en zelfstandig op zoek te gaan naar de gevreesde talibanleider moellah Omar. Op basis van riskant veldwerk en grondig onderzoek plaatst Dam de taliban in een nieuw: van te vernietigen vijand tot potentiële bondgenoot. Dam beschrijft hoe een land met brute kracht werd ontwricht en in een oorlog belandde die volgens Dam onnodig was.

Dit vinden wij:

Dam heeft haar zoektocht weten te vertalen naar een reuze pakkend boek. Bewonderenswaardig hoe een vrouwelijke journalist in een vrouwvijandig land een waarheid boven water haalt, waarmee ze de internationale pers afbluft.

 

Bette Dam woonde vier jaar in Afghanistan, waar ze onder meer werkte als correspondent. Ze publiceert in The Guardian en VN en is ze een veelgevraagd Afghanistanexpert bij verschillende overheden. In 2009 werd Expeditie Uruzgan gepubliceerd. Ze doceert over Afghanistan aan de École des Sciences Politiques in Parijs.